13 december:
allen naar Brussel voor een ander Europa


Wie het over de Europese Unie heeft, spreekt over 27 lidstaten, een oppervlakte van meer dan 4 miljoen vierkante kilometers en 447,7 miljoen inwoners. En België is één van die lidstaten.

De impact die Europa gekregen heeft op ons dagelijks leven, ons werk, onze vrije tijd, … mag absoluut niet onderschat worden. In discussies met vakbondsleden in de transportsector haal ik vaak aan dat zo ongeveer 85 % van de regelgeving in de transportsector op Europees niveau bepaald wordt. Het kan zelfs méér zijn.


Europa bepaalt grotendeels onze arbeidsvoorwaarden
De rij- en de rusttijdenregeling die bepaalt hoe lang een beroepschauffeur aan één stuk mag rijden alvorens te rusten. De tachograaf die moet controleren of diezelfde chauffeur zich daaraan houdt. De cabotageregelgeving die bepaalt hoe lang een vrachtwagenchauffeur in een Europees land mag rondrijden vooraleer hij verplicht naar huis moet terugkeren. De bemanningsregels in de binnenvaart die straks op Europees niveau worden vastgelegd.

En vergeten we ook niet de negatieve rol die Europa tot twee keer toe speelde toen ze met Port Package-voorstellen kwam, die het relatief beschermend statuut dat dokwerkers in veel Europese landen hebben, onderuit probeerden te halen.

Na de pandemie nam Europa relancemaatregelen
Na de COVID-19 pandemie zagen de Europese leiders in dat er nood was aan relancemaatregelen. De economie, en zeker de transportsector, had op bepaalde vlakken flinke klappen gekregen. Denken we maar aan de luchtvaartsector. We herinneren ons allemaal het failliet van Swissport! Duizendvijfhonderd van onze collega’s verloren toen hun job. En ook onze autocarchauffeurs werden niet gespaard door de afgelaste uitstappen van senioren en het annuleren van schoolreizen.

Andere sectoren boerden dan weer goed. De logistieke sector boomde en de pakjesbezorgers klopten overuren. Sommige transportsectoren bleken opeens “essentieel” te zijn. Zonder truckers zouden de supermarkten niet bevoorraad zijn, zonder dokwerkers zou de invoer via de havens stilgevallen zijn.

Europa besefte echter op tijd dat de economie een injectie nodig had en keurde een relanceplan van 540 miljard euro goed. Daar kreeg ook België zijn deel van.Bezuinigingen kondigen zich aan!
Maar opeens lijkt de Europese commissie het geweer van schouder te willen veranderen. Bezuinigingen zijn terug van weggeweest en zullen werknemers in heel Europa hard treffen. Ze zullen leiden tot meer armoede, meer mensen die hun huis niet langer kunnen betalen, of die zullen moeten besparen op de gezondheidszorg die ze nodig hebben. Dit pikken wij niet.

Wat wij als vakbonden willen is een nieuw economisch en sociaal model dat de werkenden centraal stelt. We hebben échte verandering nodig, geen terugkeer naar het destructieve beleid waarbij begrotingsevenwichten tot fetisj verheven worden, en waar bezuinigd wordt op sociale programma’s. Sociale dialoog is van cruciaal belang.

 

Daarom organiseert het Europees Vakverbond momenteel een petitie met volgende eisen:

 • geen terugkeer naar bezuinigingen;
 • investeringen in beter betaalde, duurzame banen die onder een collectieve arbeidsovereenkomst vallen;
 • geen overheidssubsidies zonder sociale voorwaarden;
 • een eerlijkere economie voor iedereen.


Onze acties verder zetten!
Om deze eisen kracht bij te zetten, waren 50 BTB’ers al aanwezig op de manifestatie van de Franse vakbonden in Parijs op 13 oktober. Tweehonderdduizend syndicalisten stapten door de straten van Parijs met een duidelijke boodschap: tegen bezuinigingen, voor een sociaal Europa.

Op 13 december betogen we in Brussel!
Straks is België aan de beurt als ‘gastland’. Ik roep jullie dan ook op om op 13 december 2023 massaal aanwezig te zijn in Brussel op de actiedag van EVV. Want als wij ons niet met Europa bezig houden, dan zal Europa zich met ons bezig houden. Aan ons om onze eisen luid en klaar te laten horen!

Ik zie jullie daar!Frank Moreels
Voorzitter BTB


Solidariteit in de schijnwerpers:

de visie van deze toppers

Ons recente congres bracht niet alleen onze leden samen, maar ook een indrukwekkende line-up van inspirerende sprekers. Minister Caroline Gennez deelde haar visie op de kracht van vakbonden en de weg naar een socialer Europa. Voormalig Brits Labour-leider Jeremy Corbyn bracht zijn ervaring en ideeën over internationale solidariteit en sociale rechtvaardigheid. En de Belgische politicus Paul Magnette lichtte de nieuwe campagne ‘Tax the rich’ toe. In deze ‘be motion’ brengen we de hoogtepunten van hun toespraken en de belangrijkste boodschappen die ze met ons deelden. Laat je inspireren door deze invloedrijke figuren en hun bijdragen aan onze zoektocht naar een rechtvaardigere wereld.

1. Caroline Gennez benadrukt de kracht van vakbonden in de strijd voor arbeidsrechten en een socialer Europa

Minister Caroline Gennez was duidelijk over de essentiële rol van vakbonden bij het waarborgen van arbeidsrechten en het creëren van een socialer Europa. Ze benadrukt dat dankzij de inzet van vakbonden, arbeidsrechten en mensenrechten verankerd zijn in internationale verdragen en conventies.

Minister Gennez wees erop dat deze rechten niet slechts woorden op papier zijn, maar in feite in ons bloed zitten en voor iedereen op deze planeet zouden moeten gelden. Ze benoemde belangrijke kwesties, zoals het bestrijden van discriminatie, dwangarbeid en kinderarbeid, evenals het waarborgen van een veilige en gezonde werkomgeving voor alle werknemers.

De minister benadrukte dat vakbonden wereldwijd het verschil maken en dat internationale solidariteit essentieel is. Ze wees op de noodzaak om gezamenlijk te strijden tegen hyperflexibele werkuren, onzekere lonen, sociale dumping en de gevolgen van de platformeconomie.

Gennez besloot met een oproep tot solidariteit en samenwerking om een rechtse of extreemrechtse agenda tegen te gaan. Ze benadrukte dat socialistische waarden en de inzet voor gewone mensen centraal staan in de strijd voor een rechtvaardiger toekomst, en dat dit cruciaal zal zijn in de komende jaren van sociale en politieke verkiezingen.

2. Jeremy Corbyns pleidooi voor arbeidersrechten en
sociale gerechtigheid

Corbyn wees op de wereldwijde uitdagingen waarmee transportwerkers worden geconfronteerd, waaronder de opkomst van kunstmatige intelligentie en algoritmen, die de richting van de media en werkverhoudingen kunnen beïnvloeden. Hij benadrukte de noodzaak voor vakbonden om niet alleen te reageren op deze veranderingen, maar er ook voordeel uit te halen, zodat de arbeiders kunnen profiteren van de groeiende technologie. Een ander belangrijk thema was de groeiende kloof tussen de rijken en de armen, die wordt gevoed door neoliberale economische beleidsmaatregelen. Corbyn bekritiseerde de toenemende invloed van grote bedrijven en de zoektocht naar winstmaximalisatie, wat leidt tot de uitputting van de sociale voorzieningen en publieke diensten.

 

Hij waarschuwde tegen het demoniseren van vluchtelingen en migranten als zondebokken voor economische problemen en benadrukte dat zij slachtoffers zijn van oorlog, milieuveranderingen en mensenrechtenschendingen. Corbyn eindigde met een oproep tot actie en benadrukte dat de arbeidersbeweging en vakbonden een cruciale rol spelen in het streven naar sociale gerechtigheid.

3. Paul Magnette zoekt 1 miljoen handtekeningen voor grootse campagne ‘Tax the rich’

Als we vooruit kijken naar de toekomst van Europa, is het duidelijk dat we meer moeten doen om onze klimaat- en sociale doelen te bereiken. Daarom lanceert PS-voorzitter Paul Magnette samen met mede-Europeanen een nieuw initiatief om een miljoen handtekeningen te verzamelen binnen de Europese Unie om de Europese Commissie aan te sporen een voorstel voor vermogensbelasting in te dienen. Om zo de klimaat- en sociale transitie te kunnen financieren.

'Uber-bom' in Brussel


Op zaterdag 7 oktober dropte de vakgroep Wegvervoer & Logistiek van BTB een ‘Uberbom’ in Brussel. Met de hulp van 16 duo's wisten we in slechts enkele uren tijd maar liefst 120 Uber-chauffeurs te bereiken. Tijdens deze ontmoetingen werden de zorgen en problemen van deze chauffeurs zorgvuldig genoteerd en werden deze voorgelegd op het sociaal overleg met Uber op 10 oktober. Bovendien sloten 8 chauffeurs zich onmiddellijk aan bij onze vakbond! Een meer dan geslaagde actie! BTB staat dicht bij de mensen op het terrein en onderneemt actie op basis van hun bezorgdheden.

Dat is precies wat BTB doet – dat is STERK WERK!Sociaal overleg BTB/Uber

Op 10 oktober was er de derde sociale dialoog tussen BTB en Uber. Tijdens deze constructieve ontmoeting werden zaken zoals de bezorgdheden van chauffeurs, het nieuwe Waalse taxidecreet, de uitbreiding van Uber in Wallonië, lopende deactiveringsdossiers en de eerste verjaardag van het samenwerkingsakkoord besproken. Ondanks een aantal meningsverschillen is het opmerkelijk dat de samenwerking tussen BTB en Uber het afgelopen jaar heeft geleid tot het succesvol afronden van 60% van de aangedragen kwesties. Dit bewijst de effectiviteit van deze samenwerking en de voordelen ervan voor de Uber-chauffeurs.

Hoewel er nog uitdagingen op de weg liggen, is duidelijk dat zonder dit samenwerkingsakkoord geen enkele chauffeur de broodnodige hulp zou hebben gekregen. Belangenbehartiging en oplossen van problemen voor chauffeurs blijft de kern van de samenwerking tussen BTB en Uber.Op woensdag 4 oktober 2023 mobiliseerde BTB meer dan 40 militanten met flyers, koffie en koekjes bij DHL Global Forwarding in Diegem naar aanleiding van de Logistics Action Days, een veertiendaagse door ETF georganiseerd. ETF wou daarmee belangrijke aandachtspunten voor de logistieke sector in heel Europa onder de aandacht brengen. 

Logistieke medewerkers zijn de ruggengraad van onze economie maar zijn vaak onzichtbaar en onbeschermde werknemers. De sector gaat gebukt onder veel precaire jobs, lage lonen en slechte werkomstandigheden. ETF en haar leden zijn vastbesloten om dit te veranderen door actie te ondernemen in heel Europa.

Als onderdeel van de actie heeft EFT officieel ‘Het Manifest voor de Logistieke Werknemers’ gelanceerd dat werkgevers en politici oproept te zorgen voor waardig werk, collectieve onderhandelingen, het einde van onzekere arbeidscontracten, regulering van de logistieke sectoren transparante financiering.

Samen met ETF dringen we er bij werkgevers, nationale regeringen en EU-instellingen op aan om samen te werken bij het verbeteren en reguleren van het werk in de logistiek. Als BTB zullen we blijven vechten om een duurzame en eerlijke logistieke sector te creëren die de waardigheid en rechten van haar werknemers respecteert.


ETF Logistics Action Days:
samen sterk voor de
logistieke medewerkers

"“In België koos BTB bewust voor een positieve actie bij DHL omdat het een onderneming is waar we sinds jaar en dag een syndicale vertegenwoordiging hebben en de werkgever de sociale dialoog en collectieve arbeidsovereenkomsten respecteert. Het bewijst nog maar eens dat, werknemers een stem geven in de onderneming, de werkomstandigheden significant doet verbeteren. Het is dus absoluut mogelijk om in de moeilijke logistieke sector stappen vooruit te zetten als je je organiseert, als vakbond actief bent en probeert op te komen voor de werknemers.”


Frank Moreels,

Voorzitter BTB

Flexi-jobs in de bus- en carsector:
nog meer precariteit komt
via de achterdeur binnen!

De vraag om flexi-jobs te kunnen invoeren was een patronale eis die in al onze sectoren op de onderhandelingstafel lag. BTB-ABVV kon deze voordeur overal dicht houden omdat de precaire arbeidsomstandigheden (lange onregelmatige dagen) en lage lonen al jaren zorgen voor knelpuntberoepen.

Frank Moreels, voorzitter BTB: “De schreeuw voor geschoold personeel was nooit groter. Diegene die denken dat flexijobs deze nood zal invullen slaat de bal volledig mis. Flexi-jobs vervangen arbeidsplaatsen met normale loon-en arbeidsvoorwaarden door precaire jobs. Flexi-jobs zijn niet de oplossing voor knelpuntberoepen. Integendeel ze maken de reguliere tewerkstelling nóg onaantrekkelijker.”

De regering opent nu de achterdeur door het systeem in te voeren voor de bus -en car sector met een aantal ernstige gevaren:

 • Er is een cumulverbod op bedrijfsniveau maar niet op sectorniveau. Dit zet de deur open voor 4/5 contracten aangevuld met een flexi-job in een ander busbedrijf. Voltijdse contracten zullen een uitzondering worden.
 • Autocarchauffeurs kunnen vervangen worden door een bijvoorbeeld een leraar LO die over de nodige attesten en rijbewijzen beschikt en zelf als flexi-jobber met de bus van een busbedrijf gaat rijden naar het zwembad, de skireis in de krokusvakantie, de Romereis, ….
 • Er is geen enkele beperking van flexi-jobs op het bedrijf t.o.v. de reguliere tewerkstelling. Geen percentage van flexijobs t.o.v. reguliere tewerkstelling. Een busbedrijf kan uitsluitend met flexi-jobbers gaan werken.

Omdat de invoering in de bus -en carsector niet zal terug gedraaid worden deed  BTB aan de minister van werk concrete voorstellen om de om invoering van flexi-jobs beter te kaderen:

 • Invoeren van tachograafplicht voor alle voertuigen die gebruikt worden voor personenvervoer uitgevoerd in België, ongeacht het gewicht en het aantal kilometers omwille van de verkeersveiligheid, rij-en rusttijden.
 • Cumulverbod binnen de sector.
 • Procentuele beperking van het aantal flexi-jobs t.o.v. reguliere tewerkstelling.
 • Geen flexi-jobs mogelijk bij tijdelijke/ economische werkloosheid.
 • Jaarlijkse medische schifting en rijvaardigheidstest voor gepensioneerde chauffeurs.

Waarom zijn flexi-jobs NIET de oplossing?


 • Flexi-jobs vernietigen reguliere tewerkstelling en houden de lonen laag. Een krapte op de arbeidsmarkt zou in principe moeten leiden tot betere lonen. Maar door de invoering van interim, flexijobs, studentenarbeid en buitenlandse werknemers wordt die krapte deels weggewerkt en hoeft men geen hogere lonen te betalen. Zo blijft de sector onaantrekkelijk en blijven de knelpuntberoepen bestaan.

 • Een werkloze kan geen flexi-job aannemen. Flexijobs zetten dus geen mensen extra aan het werk, het laat werkenden of gepensioneerden extra werken. De werkloze blijft dus werkloos en ontneemt hen de kans om een reguliere job aan te nemen.

Nieuwe koers voor
vormingen bestuursleden Haven

Dit jaar zijn we als vakgroep Haven begonnen met het herzien en moderniseren van onze opleidingen. De eerste volledig vernieuwde cursus was de basisvorming, die op dinsdag 19 september een try-out onderging. Onder leiding van bestendig afgevaardigden Bart Pierré, Nick Loridan en Kevin Verhaegen nam een groep bestuursleden deel aan de cursus, die zeer positief werd ontvangen. De basisvorming heeft als doel om (nieuwe) bestuursleden een grondige basiskennis te verschaffen over onze centrale, vakgroep en de werking van belangrijke structuren. Daarnaast worden basisvaardigheden behandeld voor deelname aan bestuursvergaderingen, waarbij onderwerpen zoals de totstandkoming van het fonds voor Bestaanszekerheid, de oorsprong van de Wet Major en de cruciale strijd tegen de Port Packages worden besproken.

 

Na de basisvorming bieden we ook een internationale opleiding aan, waarbij dieper wordt ingegaan op Europese en internationale vakbondsstructuren en de rol van onze Centrale en vakgroep daarin. Deze cursus wordt momenteel herzien in samenwerking met de uitgebreide 4-daagse opleiding.

"Er is nog veel werk aan de winkel rond
gelijkheid in de haven, en ik ben vastbesloten
om hieraan bij te dragen!" - Hannelore Hannes


Hannelore Hannes, uitvoerend bestuurslid en lid van onze jongerenwerking, zet zich hartstochtelijk in voor gelijkheid in de haven. Ze benadrukt dat ze met trots voor een havenbaan heeft gekozen, een baan waarin ze dagelijks haar mannetje moet staan. Het verheugt haar dat steeds meer vrouwen voor een carrière in de haven kiezen, met ongeveer 500 vrouwelijke havenarbeiders in de haven van Antwerpen. Vrouwen zijn inmiddels vertegenwoordigd in bijna alle categorieën, zelfs als kraanvrouwen en ploegleidsters. Deze evolutie wijst erop dat vrouwen de weg naar de haven blijven ontdekken.

Hannelore onderstreept echter dat er nog veel te doen is om gendergelijkheid op de werkvloer te bereiken, aangezien niet iedereen deze verandering als positief beschouwt. De vakbond zet zich al geruime tijd in voor gelijkheid via campagnes en acties, zowel nationaal als internationaal. Maar de inspanningen reiken verder dan enkel campagnes; er wordt ook gestreefd naar meer vrouwelijke vertegenwoordiging in besturen en werkingen binnen de haven.

Samen met haar vakbond blijft Hannelore vastberaden om te werken aan een gelijkwaardige toekomst in de haven. 

BTB in actie

13 oktober 2023


Grote BTB-delegatie op Europese manifestatie in Parijs


Een delegatie van 50+ BTB-militanten, samen met andere vakbonden, protesteerde in Parijs tegen Europees bezuinigingsbeleid en voor een socialer Europa met hogere lonen, betere pensioenen en gendergelijkheid. BTB pleit voor verbetering van levenskwaliteit op verschillende niveaus door armoede en ongelijkheid aan te pakken, eerlijke lonen te waarborgen en toegang te geven tot kwalitatieve gezondheidszorg en onderwijs. Ze streven naar een inclusieve samenleving waar diversiteit wordt gevierd en solidariteit wordt bevorderd. Deze manifestatie was een uitbreiding van zes maanden aan acties in Frankrijk tegen president Macron's controversiële hervormingen, waarbij in totaal 200.000 mensen in verschillende steden de straat op gingen. De BTB-militanten werden geprezen voor hun strijdlust tijdens de optocht door bevriende internationale vakbonden.5 oktober 2023 

Verzet is geen misdaad – betoging Brussel


Het wetsvoorstel-Van Quickenborne brengt ons democratisch recht om te protesteren in gevaar. We zullen niet accepteren dat onze mening het zwijgen wordt opgelegd! Protesteren is een recht. Daarom stapten wij ook op 5 oktober mee in Brussel!

.

16 oktober 2023


Campagne 'Stop Agressie' in Herentals


Op maandag 16 oktober informeerden BTB-ABVV en ACOD-TBM de chauffeurs en passagiers over onze ‘Stop Agressie’-campagne aan het station van Herentals! Samen werken we aan een veilige en respectvolle reisomgeving.