Kleur bekennen in 2024!

2024 wordt voor syndicalisten een kanteljaar. Een jaar vol verkiezingen, waarvan de uitslag bepalend zal zijn voor wie werkt in het algemeen, én voor alle transportarbeiders in het bijzonder.BTB zal de sociale verkiezingen winnen!


Daar ben ik rotsvast van overtuigd. Tijdens de sociale verkiezingen in mei kunnen de arbeiders in flink wat transportsectoren zich uitspreken over wie hen zal vertegenwoordigen in de Comités voor Preventie en Bescherming op het werk en in de Ondernemingsraden. Voor de vakbondsvertegenwoordigers is dat een beetje zoals een examen afleggen. De transport-arbeiders kunnen zich er namelijk over uitspreken of ze vinden dat we als vakbond goed onze job gedaan hebben. Bij de vorige sociale verkiezingen werd BTB de grootste vakbond in de transportsectoren. Onze délégués hebben de voorbije vier jaar keihard gewerkt. Daarom ben ik ervan overtuigd dat we opnieuw beloond zullen worden door onze collega’s. Maar dat betekent dat onze BTB-militanten ook de komende maanden keihard zullen werken om de belangen van hun collega’s te verdedigen.Juiste keuzes maken bij de politieke verkiezingen


In meer dan 70 landen over de hele wereld gaat meer dan de helft van de volwassen wereldbevolking in 2024 naar de stembus. Dat zou een feest voor de democratie moeten zijn, maar in veel landen is er geen stemrecht en kreunt de bevolking onder dictaturen. Ook in ons land zijn er verkiezingen. We mogen onze ‘zeg’ doen over wie ons vertegenwoordigt en daar moeten we volop gebruik van maken. In juni kunnen we stemmen voor de gewesten en de gemeenschappen, voor het federaal parlement en voor het Europees parlement. Door de juiste keuzes te maken kunnen we ervoor zorgen dat onze volksvertegen-woordigers een progressief beleid uitstippelen en dat ze klemtonen leggen die in de lijn liggen van ons vakbondsprogramma. Daarom heeft BTB een Memorandum geschreven waarin we onze visie uiteenzetten.
Front vormen tegen extreemrechts


Als we de opiniepeilingen mogen geloven zou 25 % van de Vlamingen zich laten verleiden om voor het Vlaams Belang te stemmen. En als er geen Waalse tegenhanger van het Vlaams belang bestaat in Wallonië zien we ook daar extremistische partijen opduiken of traditionele partijen zoals de MR naar uiterst rechts opschuiven. Transportarbeiders die overwegen om extreemrechts te stemmen maken een zeer zware vergissing. Die partijen zijn immers helemaal niet van plan om beleid te voeren dat in het belang van de gewone werkende mens is.


Vlaams Belang had helemaal geen bezwaar tegen de verstrengde wet van ‘96 die onze lonen blokkeert en ze stemden tegen de verhoging van de minimumlonen in het Europees parlement. De lijst van asociale standpunten van Vlaams Belang en consorten is lang. En vergis u niet. Het Vlaams Belang is een anti-vakbondspartij en zal niet aarzelen om BTB buiten spel te zetten en dus ook jouw rechten te ondermijnen mochten ze daartoe de gelegenheid krijgen. De geschiedenis leert ons immers dat het eerste wat extreemrechts doet als ze aan de macht komen, dat is de vakbonden aanvallen en zelfs verbieden.Niet ‘aan de kant’ staan


Als BTB weten we hoe belangrijk het is om samen te werken met politieke partijen die nauw aansluiten bij het programma van het ABVV en de BTB. Dat zijn de socialistische partijen Vooruit en PS. Ze gaan niet ‘aan de kant’ staan, maar nemen verantwoordelijkheid. Dat betekent ook dat ze compromissen sluiten. Compromissen die we niet altijd kunnen accepteren en waar we ook actie tegen voeren als het moet.


Maar we kunnen er niet blind voor zijn dat we dankzij de socialisten een verhoging van de minimumpensioenen kenden, een verhoging van het minimumloon, een vrijwaring van het indexmechanisme (waardoor de Belgische lonen het beste de prijsstijgingen volgden van gans Europa). We weten ook dat we dankzij de hulp van de socialistische minister van Werk Dermagne een onderhandelde oplossing vonden om het statuut van onze dokwerkers te vrijwaren van de zoveelste aanval van Huts en compagnie.


Twee vrouwen naar Europa!


Het belang van Europa wordt vaak onderschat. Nochtans worden 85 % van de regels in de transportsector op Europees niveau vastgelegd. Denken we maar aan de port packages die het statuut van onze dokwerkers onder druk zetten en aan het mobility package dat onder andere de cabotageregels in het wegvervoer bepaalt. Of aan de rij- en rusttijden voor truckers en autocarchauffeurs.


Als BTB kunnen we al jaren rekenen op de actieve steun van Kathleen Van Brempt van Vooruit in het Europees parlement. Niet met woorden en van op de zijlijn, maar met daden en superactief in het parlement, steunde ze de strijd van BTB voor het statuut van de dokwerkers en voor een mobility package dat ons moet toelaten te vechten tegen sociale dumping. Samen met Estelle Ceulemans, vandaag nog ABVV Secretaris in Brussel, zal ze de komende jaren in het parlement blijven vechten voor een sociaal en democratisch Europa. BTB rekent op die twee vrouwen om de syndicale belangen van de transportarbeiders te verdedigen. Tot slot: er staan flink wat BTB’ers op de lijsten van PS en Vooruit bij de komende verkiezingen. Ze hebben onze steun!Frank Moreels

Voorzitter BTB-ABVV

DE DIGITALE REVOLUTIE:
DE IMPACT OP ONS WERK.

In het tijdperk van razendsnelle digitalisering, automatisering en kunstmatige intelligentie (AI) heeft de transportsector een ingrijpende transformatie ondergaan.
Wat zijn nu de gevolgen ervan voor werkgelegenheid en werknemers? Voorzitter Frank Moreels gaat in zijn boek ‘De wereld is van ons’ dieper in op deze belangrijke evolutie.


Tot voor kort overheerste de angst dat automatisering en digitalisering banen zouden doen verdwijnen. Je kan het ook anders bekijken: het is niet de technologie op zich, maar eerder de veranderingen in de businessmodellen die de tewerkstelling bedreigen.

Te midden van wijdverspreide voorspellingen over banenverlies door automatisering is het cruciaal om nuances in overweging te nemen. Zoals het voorbeeld van truckchauffeurs, waarbij de focus ligt op de diversiteit van taken die niet allemaal door machines kunnen worden overgenomen. Ook studies, waaronder die van McKinsey en het Wereld Economisch Forum, voorspellen zowel verlies als creatie van banen door de invloed van digitalisering.

Als vakbond nemen wij de taak op ons om werknemersrechten te beschermen te midden van technologische veranderingen. De opkomst van platformwerk wordt als een extra uitdaging genoemd, waarbij vakbonden worden opgeroepen nieuwe organisatiemodellen te ontwikkelen en nieuwe doelgroepen te bedienen.


Met de opkomst van e-commerce tijdens de COVID-19-pandemie maakte de logistieke sector een ongekende groeispurt door. De vraag naar bezorgdiensten schoot omhoog, en bedrijven zoals Amazon, die een leidende rol speelden in deze expansie, zagen hun zakencijfers aanzienlijk stijgen. Desalniettemin gaat deze groei gepaard met een duistere keerzijde, waarbij meldingen van slechte arbeidsomstandigheden en uitbuiting de kop opsteken, vooral bij grote bedrijven zoals Amazon. We pleiten voor een eerlijke bijdrage van geautomatiseerde systemen aan het sociale welzijn door belastingen. Wetgeving, transparantie en ethische kaders zijn noodzakelijke elementen in de ontwikkeling van technologieën.

Ten slotte moeten we uitkijken voor de groeiende macht van technologiegiganten en benadrukken we de noodzaak van meer controle, democratische inspraak en transparantie bij databeheer.

Als vakbond staan wij paraat om deze digitale evolutie niet alleen technologisch, maar vooral menselijk en sociaal aan te pakken, met het welzijn en de belangen van de werknemers als onze voornaamste prioriteit.

Lees het volledige hoofdstuk op www.dewereldisvanons.be, voor een diepgaand begrip van de impact van de digitale revolutie op de arbeid en andere cruciale aspecten van onze samenleving.

Op 12 mei gaan de sociale verkiezingen van start, een cruciaal moment waarop werknemers hun vertegenwoordigers kiezen om
hun belangen op de werkvloer te behartigen. Dit jaar presenteert
BTB-ABVV met trots haar lijst met nummer drie, en we roepen op tot een krachtige stem voor een sterke vertegenwoordiging in jouw bedrijf.

Ga voor sterk werk, stem 3!

STEM STERK, STEM 3

BTB-kerstparkingactie:
een noodzaak tegen malafide praktijken

Op zaterdag 23 december 2023 ondernam BTB een grondige verkenning van kerstparkings in heel Vlaanderen. Op verschillende afgelegen parkings en bedrijventerreinen constateerden we dat vrachtwagens met buitenlandse nummerplaten waren achtergelaten. De bestuurders, vaak chauffeurs van buitenlandse origine, brachten de feestdagen door in hun thuisland.

Aangezien hun werkinstrument, de vrachtwagen met buitenlandse nummerplaat, in België achterbleef, vallen ze onder specifieke Belgische arbeidsreglementering. Ze moeten bijgevolg tewerkgesteld worden onder Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden, iets wat ze vaak zelf niet weten of beseffen.

Bewust van het feit dat deze chauffeurs vaak werken onder loon- en arbeidsvoorwaarden uit goedkopere Europese landen, zoals Roemenië en Bulgarije, hebben we tijdens de kerstvakantie al onze bevindingen (foto's, video's en adressen) doorgespeeld aan de bevoegde inspectiediensten. We verzochten hen gerichte controles uit te voeren op rij- en rusttijden, arbeidscontracten, terugkeer van voertuigen en terugkeer van chauffeurs.

Begin januari lieten de inspectiediensten weten dat er controles hadden plaatsgevonden. Een van de bedrijven die we dit jaar rapporteerden, werd vorig jaar al gecontroleerd en beboet. Dit zal ongetwijfeld opnieuw gebeuren. Een opvallende vaststelling was echter dat op bepaalde hotspots veel minder vrachtwagens geparkeerd stonden. Dit doet het vermoeden rijzen dat malafide spelers vrachtwagens in gebouwen achterlaten of verdoken parkings gebruiken die moeilijker te vinden zijn.

Onze reportage over de kerstparkings kreeg de nodige aandacht in de pers en zette de bevoegde instanties op scherp. Het kabinet van federaal Minister van Mobiliteit Gilkinet werd ingelicht door de inspectiediensten over onze bevindingen.

Er zal proactief een actieplan worden opgesteld voor heel België om misbruiken te monitoren, meer controles uit te voeren en werkgevers die zich schuldig maken aan deze praktijken streng te beboeten. We roepen de minister dan ook op om deze bedrijven niet alleen te beboeten maar ook hun Belgische vergunningen in te trekken. Alleen dan kunnen malafide bedrijven uit de sector verdwijnen.


>> Bekijk hier onze video.

NIEUW VERVOERSPLAN:
nefast voor reizigers én chauffeurs.

Op 6 januari voerde BTB in de vijf Vlaamse provinciehoofdsteden actie voor een beter openbaar vervoer. Niet toevallig was dit de start van het nieuwe vervoersplan bij De Lijn. Ondanks fraaie termen verliest de waarheid niet haar glans: veel gebruikers verliezen openbaar vervoer in hun directe omgeving. Hoewel de hoofdassen meer bussen krijgen die theoretisch sneller zullen rijden, moeten reizigers nog steeds de bus kunnen bereiken.

Het resultaat van de oefening: duizenden verdwenen haltes, duizenden haltes waar enkel nog vervoer op maat komt (dus geen vaste lijn), en duizenden gebruikers zonder openbaar vervoer in de buurt. Het openbaar vervoer in Vlaanderen lijdt al jaren onder onder-nvesteringen en gaten in het aanbod. Wie dacht dat deze hervorming een oplossing zou bieden, vergist zich. De hervorming is niet gebaseerd op noden maar op een economisch-liberaal winstprincipe: openbaar vervoer mag niet verlieslatend zijn en moet geld opbrengen.Dit betekent schrappen van het aanbod op het platteland (verlieslatend) en investeren in de steden en hoofdassen (winstgevend). Hierdoor worden noden niet opgelost maar simpelweg verschoven. Het grootste slachtoffer? De reizigers buiten de stadscentra die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Zij zullen nu, zelfs met een alternatief zoals de auto, in de kou blijven staan, vooral buiten de grote steden en de hoofdassen.Ook chauffeurs ondervinden de gevolgen. Steeds vaker moeten zij werken in split shifts, met een periode van onbetaalde uren tussen twee blokken betaalde uren. Waar dit vroeger meestal twee blokken waren, horen we nu al verhalen van drie blokken. De werkdag van sommige chauffeurs wordt hierdoor onredelijk lang, zonder enige bijkomende vergoeding of compensatie.


Daarnaast is er een aanzienlijke verschuiving naar flexvervoer, wat zowel voor passagiers als chauffeurs problematisch is. Het flexvervoer is ondergebracht onder minder betaalde statuten, wat de chauffeurs financieel benadeelt. Deze verandering zal de aantrekkelijkheid van het beroep niet vergroten, integendeel.Het openbaar vervoer in Vlaanderen wordt al jaren mismeesterd door de verrottingsstrategie van de rechtse liberale partijen NV-A en Open VLD. Dit heeft bewust geleid tot te weinig budget, te weinig kwaliteit en te weinig kwantiteit. Het gebrek aan budget en investeringen in deze hervorming wordt verpakt met dure woorden zoals een efficiëntere organisatie en betere planning, maar de realiteit is een asociaal beleid met minder dienstverlening voor mensen voor wie goed functionerend en sterk openbaar vervoer essentieel is.


Desondanks is goed openbaar vervoer in Vlaanderen en België broodnodig. Het fileleed groeit jaar na jaar, het milieu heeft geen baat bij meer auto’s op de baan, en de leefbaarheid van steden en gemeenten, evenals de sociale cohesie, zal enkel verbeteren met sterk openbaar vervoer. Daarom roept BTB-ABVV op tot een overheid die wél investeert in openbaar vervoer: kwalitatief, duurzaam en betrouwbaar, aantrekkelijk voor zowel reizigers als personeel.

Winterse werkvreugde voor iedereen!


In ijskoude omstandigheden veilig kunnen werken in de haven.

In de wintermaanden krijgen onze havens te maken met uitdagende weersomstandigheden die een impact hebben op de werkomstandigheden van de havenarbeiders. De afgelopen weken was het zeer koud en viel er bakken regen en zelfs een hoop sneeuw. Als vakbond hechten wij veel belang aan het implementeren van effectieve wintermaatregelen om de veiligheid, het welzijn en de productiviteit van onze havenarbeiders te waarborgen.

Waarom wintermaatregelen belangrijk zijn?

Havens vormen een vitale schakel in de internationale handel, en het welzijn van de havenarbeiders is daarom van groot belang voor een soepele en veilige operatie. Tijdens de winter brengen barre weersomstandigheden zoals kou, regen en mogelijk zelfs sneeuw extra risico's met zich mee. Als vakbond beschouwen we het onze taak om erop toe te zien dat de werkvreugde ook tijdens de winter hoog blijft endat werken vooral veilig blijft. We checkten even bij Bart Pierré, hoofdafgevaardigde BTB haven, hoe we als vakbond de vinger aan de pols houden tijdens zo’n winterprik.


Welke specifieke wintermaatregelen zijn momenteel van kracht in de haven van Antwerpen?

Bart Pierré: Bedrijven ontvangen vooraf een veiligheidsbericht van onze gezamenlijke interne preventiedienst, waarin de nodige voorzorgsmaatregelen worden toegelicht. Dit omvat het zorgen voor voldoende voorraad strooimiddelen en het implementeren van een praktisch strooiplan. Daarnaast stellen de bedrijven kosteloos warme dranken en een comfortabele plek ter beschikking, zodat onze havenarbeiders elkaar kunnen aflossen en zich kunnen opwarmen.

Hoe zorgen wij als vakbond ervoor dat de maatregelen ook worden toegepast?

Bart Pierré: Via de stuurgroepvergaderingen en het GCPBW waar alle afgevaardigden in vertegenwoordigd zijn voeren wij constant overleg hierover. Proactief zijn is hier ‘key’.

Voor de winter zich aandient was er via BTB al een checklist ‘wintermaatregelen’ tot stand gekomen om zo de vinger aan de pols te houden en de bedrijven alert te houden voor wat er zou kunnen komen.


Om het werken in winterse omstandigheden voor onze havenarbeiders zo comfortabel mogelijk te maken, blijven we voortdurend de voorgeschreven werkkledij verbeteren. Momenteel hebben we thermisch ondergoed beschikbaar, testen we nieuwe sokken, introduceren we een nieuw model winterimpacthandschoenen en werken we aan een geheel nieuwe winterbretelbroek. Aangezien het vorige model niet meer in productie was, zijn we in samenwerking met de fabrikant van het bekende winterpak voor dekmannen tot een nieuw ontwerp gekomen. Dit model zal binnenkort worden voorgesteld op een vergadering, en als het voldoet aan alle verplichte normen, gaat het in een testfase. Helaas zal dit nieuwe model pas ten vroegste beschikbaar zijn in de winter van 2024/2025, afhankelijk van goedkeuring.

Dus, terwijl we ons nu wapenen tegen de winterse uitdagingen, kunnen we alvast dromen van warmere dagen die voor ons in het verschiet liggen! Hou het warm!

BTB YOUTH ZAMELT €2.400 IN VOOR
DE WARMSTE WEEK
🔥

Op 16 december 2023 bracht de jongerenafdeling BTB Youth met trots een hartverwarmende kerstmarkt naar de BTB-feestzaal in Antwerpen. De opbrengst van ruim €2.400 voor De Warmste Week was een groot succes, wat hen inspireert om dit initiatief jaarlijks voort te zetten.

In de gezellige feestzaal genoten zo'n 250 bezoekers van heerlijke lekkernijen, waaronder soep, glühwein, jenevers, wafels en hotdogs. Tijdens De Warmste Week reisden leden van BTB Youth naar Brugge om de cheque te overhandigen aan het goede doel.

Glenn Mannien, Bestendig Afgevaardigde bij BTB-ABVV, deelde zijn enthousiasme: "Onze BTB Youth kwam met het voorstel en organiseerde samen met 'Draag de Jeugdzorg' een toegankelijke kerstmarkt. We ontvingen zo'n 250 mensen."

Dit jaar markeert de eerste keer dat BTB-ABVV een kerstmarkt organiseert, maar het past naadloos in een reeks initiatieven. Mannien benadrukte de intentie om deze kersttraditie jaarlijks voort te zetten en onderstreepte dat de BTB Youth Movement zich niet alleen inzet voor feestelijke gelegenheden. "Ons inzetten voor maatschappelijke doelen hoort bij onze kernwaarden. Geld inzamelen voor een goed doel met een kerstmarkt past er ideaal bij."


Zeevarenden eindelijk in
de schijnwerpers

De Europese Commissie organiseerde op woensdag 17 januari 2024 een boeiende workshop over het beroep van zeevarende. De focus lag op de invloed op maritieme veiligheid van de leef- en werkomstandigheden, opleiding en training van zeevarenden.


In een wereld waarin 85 procent van alle goederen over zee wordt verhandeld, blijft het belang van zeevarenden soms onderbelicht. Velen bestellen online zonder te beseffen dat achter deze handel een wereldwijde machine schuilgaat, waarin zeevarenden een essentiële rol spelen. Gelukkig heeft de Europese Commissie het initiatief genomen om dit beroep in de schijnwerpers te zetten en belangrijke vraagstukken aan te kaarten.


De grote vraag is nu: hebben onze inspanningen, waarbij we wantoestanden aanklagen bij verschillende Europese instanties, effect gehad? Een van de aangekaarte kwesties is de problematiek van de sociale zekerheid van Europese zeevarenden die op een schip varen onder de vlag van een Europees land. Volgens de regelgeving moeten zij sociaal verzekerd zijn in het vlagland. Hoewel de meeste Europese landen deze regels netjes volgen, blijken Cyprus, Malta en Madeira zich er minder strikt aan te houden.

Al jarenlang klagen we deze situatie aan bij onze nationale ministeries, waarbij brieven werden verstuurd door de minister van sociale zaken en de Europese Labour Authority (ELA) werd ingeschakeld.

Ook tijdens sociale dialogen hebben collega's uit verschillende landen, waaronder België, Spanje, Polen en Duitsland, aangegeven met dit probleem te kampen.

Nu is het moment aangebroken om deze zaak grondig aan te pakken, zodat de hardwerkende zeevarenden, die een cruciale rol spelen in het in stand houden van de wereldhandel, de sociale zekerheid krijgen die ze verdienen.


BTB IN ACTIE ...

23 december 2023


KERSTPARKINGS SPOTTEN!

Op zaterdag 23 december 2023 gingen we op pad in Antwerpen, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen om de zogenaamde eindejaarsparkings in kaart te brengen: parkings vol achtergelaten vrachtwagens, waarvan de chauffeurs terug naar hun eigen land zijn voor de feestdagen. We roepen de inspectiediensten op om nu hun verantwoordelijkheid te nemen en controles uit te voeren!

>> Bekijk de video


6 januari 2024


ACTIE VOOR BETER OPENBAAR VERVOER

Tijd voor een verbetering van het openbaar vervoer en minder verkeersarmoede! Op 6 januari steunde BTB de protestacties die in heel Vlaanderen plaatsvonden. We pleiten voor een Vlaamse Overheid die daadwerkelijk investeert in openbaar vervoer.

>> Lees hier boven meer.


12 januari 2024


WAARDIG WERK VOOR IEDEREEN

Op 12 januari nam BTB deel aan de officiële presentatie van de beleidsnota ‘Waardig Werk’ door Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid, Caroline Gennez. Waardig werk is niet alleen een fundamenteel recht, maar ook cruciaal in de strijd tegen armoede en voor de bevordering van welvaart en gendergelijkheid.

Tijdens het Belgisch EU-voorzitterschap zal een nieuwe beleidsnota over ‘Waardig Werk’ worden gelanceerd, waarbij nationale en internationale strategieën werden besproken om de Agenda voor waardig werk te verwezenlijken. Prominente deelnemers aan het evenement waren onder andere de Belgische minister van Werk Dermagne, IAO directeur-generaal Houngbo, speciale VN-rapporteur voor extreme armoede en mensenrechten De Schutter, en ITUC Secretaris-Generaal Triangle.