De democratie verdedigen is
meer dan verkiezingen organiseren!

We zijn terecht trots dat we in ons land in een democratie leven. Hoewel sommigen dit in vraag stellen, het is en blijft hét systeem dat garanties biedt zodat we als gewone burgers onze zeg hebben. Wij kunnen onze volksvertegenwoordigers verkiezen en ze sanctioneren via de stembus.

Er zijn doden gevallen om het algemeen stemrecht af te dwingen. Vroeger hadden enkel koningen of edellieden het voor het zeggen, nadien enkel de rijke burgers die geld hadden. Arbeiders moesten gewoon keihard werken en verder hun mond houden. Het algemeen stemrecht werd afgedwongen door veel stakingsacties en betogingen, vaak met doden tot gevolg. De Bloednacht op 18 april 1902 in Leuven was bijvoorbeeld zo’n bloedige confrontatie tussen stakers en de burgerwacht. Tijdens een betoging voor algemeen enkelvoudig stemrecht vielen zes doden en veertien gewonden. Maar ook in Houdeng-Aimeries en in Brussel vielen respectievelijk twee en drie doden.

We moeten, als arbeidersbeweging, deze overwinning blijven claimen en de democratie blijven verdedigen. In veel landen ter wereld heerst immers nog dictatuur en heeft de gewone man of vrouw niet eens het recht om te stemmen, of worden ze misleid door schijnverkiezingen.

Maar een echte democratie is meer dan enkel verkiezingen organiseren. Het betekent ook dat burgers het recht hebben om te zeggen wat ze willen. Vrijheid van meningsuiting heet dit. In een democratie heb je ook het recht om actie te voeren. Burgers hebben het recht om te betogen of om het werk neer te leggen, als ze het niet eens zijn met de gevoerde politiek of met het beleid van hun werkgever(s). 

Het recht om te staken is trouwens een mensenrecht dat gegarandeerd wordt door de Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties. Dat is geen groepje linkse rakkers, dat is een officieel orgaan waar regeringen, werkgevers en werknemers samenwerken. Conventie nummer 87 garandeert het recht om te staken.

Het stakingsrecht is in gevaar! Meer en meer zien we dat het stakingsrecht in vraag wordt gesteld. Door de werkgevers, maar ook door regeringen, die wetten stemmen die het stakingsrecht beperken en bemoeilijken. Op die manier worden stakers en actievoerders vaak voor rechtbanken gebracht én worden ze bovendien nog veroordeeld ook. Denken we maar aan de voorzitter van het ABVV, Thierry Bodson, die veroordeeld werd wegens het ‘kwaadwillig belemmeren van het verkeer’. Terwijl hij enkel aanwezig was op een vakbondsactie die een filterblokkade organiseerde tijdens een stakingsdag. Hetzelfde overkwam de voorzitter van het ABVV Antwerpen tijdens een stakingsdag in de haven van Antwerpen. En tijdens het recente conflict bij Delhaize werden rechtbanken, deurwaarders en zelfs politie ingezet om het recht op staken actief te verbieden.Geen wettelijke beperking van het recht om actie te voeren! De klap op de vuurpijl komt er echter met het wetsontwerp van minister Van Quickenborne. Met dit wetsontwerp, dat momenteel in het parlement bediscussieerd wordt, wil men de zogenaamde ‘casseurs’ aanpakken. Mensen die zorgen voor rellen tijdens betogingen en die vernielingen aanbrengen. Dat verdedigen we uiteraard niet als vakbond. Maar het wetsontwerp gaat zo ver dat mensen die bijvoorbeeld een vuurtje stoken aan een stakingspiket betogingsverbod zouden kunnen krijgen. Mochten we deze wet toepassen op onze voorouders, dan zou er vandaag geen sprake zijn van onze sociale zekerheid, van algemeen stemrecht, van ... Want elke sociale vooruitgang werd in het verleden afgedwongen door actie te voeren.


We verwachten van de socialistische partijen in de regering dat ze bijsturen. Deze wet is een stap achteruit voor onze democratische rechtsstaat. Dat zeggen wij, maar dat zeggen ook de Hoge Raad voor de Rechten van de mens en talloze mensenrechtenorganisaties. Indien ze tenminste willen luisteren naar de meer dan 20.000 betogers die op 22 mei 2023 door de straten van Brussel trokken om het stakingsrecht te verdedigen.

De vrije meningsuiting wordt in vraag gesteld. De Franse filosoof Voltaire zei ooit: “Ook al ben ik het niet eens met jouw mening, ik zal steeds blijven vechten voor jouw recht om die mening te kunnen uiten.” Daarom hebben onze moderne democratieën voorzien in vrije meningsuiting en persvrijheid. Vandaag is het in zeven op de tien landen in de wereld slecht gesteld met de persvrijheid. Dat zegt de jaarlijkse Wereld Persvrijheidsindex. De index zegt in hoeverre journalisten vrij zijn om onafhankelijk nieuws te brengen, zonder gevaar voor hun eigen veiligheid. Slechts drie op de tien landen scoort daar voldoende.

Autoritaire regimes die steeds harder optreden tegen vrije media, desinformatie en propaganda zijn de grootste bedreigingen voor de persvrijheid in de wereld. In 2022 werden wereldwijd 86 journalisten vermoord wegens het uitoefenen van hun job!

De wereld wordt steeds minder democratisch. Het IVV (de internationale vakbondskoepel waarbij het ABVV is aangesloten) publiceerde onlangs de ‘Global Rights Index’. Deze index volgt de situatie betreffende de mensenrechten wereldwijd op en houdt regeringen en werkgevers in het oog.

148 landen worden gemonitord op het respect dat ze hebben voor vakbondsvrijheid. 78 % van die landen respecteerde het stakingsrecht niet! 97 % respecteerde het recht om vrij te onderhandelen over cao’s niet en in 13 landen werden vakbondsafgevaardigden vermoord!

Dus … mobiliseren voor de democratie.

Als syndicalisten zijn we in de eerste plaats burgers van onze samenleving. Het is onze verdomde plicht om de democratie te verdedigen. Dat betekent in de eerste plaats dat we moeten stemmen. Deelnemen aan de democratie en ons actief met politiek moeten bemoeien. En stemmen op democratische partijen. Aan populistische slogans hebben syndicalisten geen boodschap.

Maar het betekent ook dat we onze stem moeten laten horen. We moeten spreken als we het niet eens zijn en actie voeren voor een betere wereld.
Dat betekent ook dat we actie moeten voeren voor het recht om actie te voeren, om te staken, voor de vrijheid van meningsuiting … voor de democratie.


Frank Moreels

Voorzitter BTB

Aandacht! Onzichtbare werkers aan het werk!

De handler zal je deze zomer dankbaar zijn ...

Airport Handlers, de gemiddelde Belg ziet hen enkel door de ruit van een terminal of vliegtuig hopend dat hun bagage mee in het vliegtuig zit. Niemand beseft genoeg dat een airport handler dagelijks toch 30 ton aan koffers moet zien te verwerken. Vaak in de buik van een vliegtuig zittend op handen en knieën.  Vertrek daarom deze zomer bewuster op reis! Beperk het gewicht van je koffer, niet alleen je portemonnee maar ook de airport handler zal je dankbaar zijn.


Een passagier denkt niet veel na over hoe zwaar de job van een airport handler is, laat staan hoe zwaar de koffer is die meegenomen wordt op reis. Nochtans zijn het de airport handlers die ervoor zorgen dat jouw bagage mee op zijn bestemming raakt. Zij zijn een belangrijke schakel in het hebben van een fijne vakantie. Zo zonder bagage is het gevoel toch anders, niet?

Het maximum gewicht is er niet (enkel) voor de vliegtuigmaatschappij en het totale gewicht van het vliegtuig. Het maximum gewicht van één stuk bagage is van cruciaal belang voor de airport handler. Hij of zij moet dat gewicht immer verplaatsen, stapelen en heffen. Vier koffers van tien kilo maken het werk veel minder belastend dan twee koffers van twintig kilo, laat staan één koffer van 40 kilo. De extra kost voor overgewicht van de bagage maakt misschien niet veel uit voor jouw portefeuille maar wel voor de rug van de airport handler.

Denk dus
daarom aan de bagagehandler de volgende keer als je op vakantie vertrekt, en beperk het gewicht van je koffer want op het einde van hun werkdag hebben airport handlers toch 30 ton door hun handen zien gaan!Ook de logistieker verdient een bloemetje

De mensen in de logistiek verdienen een welverdiend bloemetje, omdat alles wat we in het dagelijkse leven gebruiken ergens gemaakt moet worden en al die goederen ook verplaatst moeten worden. Hoewel transport vaak als eerste in gedachten komt, mogen we de onmisbare rol van onze logistiekers niet vergeten. Zoals ze tijdens de Covid-19-crisis hebben laten zien, valt het leven en de economie stil zonder hen. Ze zijn van essentieel belang. Ze voeren een taak uit die onmisbaar is en verdienen het om in het zonnetje gezet te worden. Hun inzet en toewijding verdienen erkenning en waardering, want zonder hen zou het moeilijk zijn om te genieten van het comfort en gemak van de moderne wereld.

Sta daarom bij je volgende bestelling in de week van 12 juni eens even bij hen stil, dan vieren we heel de week de Dag van de Logistieker. 

BTB neemt voortouw in eerlijkere organisatie
van de globale bevoorradingsketen!

Of het nu gaat om MSC die de sleepbootsector probeerde te infiltreren met een eigen sleepdienst, of MAERSK die de hele bevoorradingsketen van land-, water- en luchttransport tot opslag overneemt. Telkens weer blijkt dat de multinationals in onze sector het zichzelf voornemen hun kernactiviteiten, die oorspronkelijk vaak in één sector lagen, uit te breiden naar een breder scala van activiteiten in de gehele transportsector en de daarbij horende supply chain.

Namens BTB krijgt ITF hulp van Nick Loridan om als lid van de Supply Chain Advisory Group mee na te denken over de vormgeving en uitvoering van een nieuw project dat betracht om de wereldwijde supply chain beter en eerlijker te organiseren.


In 2022 heeft het bestuur van ITF de Supply Chain Principles goedgekeurd. Deze beginselen beschrijven de visie van ITF en de daarbij aangesloten organisaties met betrekking tot de samenwerking met bedrijven die actief zijn in de wereldwijde bevoorradingsketen. Op die manier wil ITF respect voor mensenrechten in de toeleveringsketen krijgen en ervoor zorgen dat het transport van deze bedrijven veilig, eerlijk en duurzaam verloopt.

Intussen test ITF de Supply Chain Principles in onderhandelingen met multinationals en andere spelers in de globale toeleveringsketen. Als leidraad voor de onderhandelingen is een 'template supply chain cooperation agreement' ontwikkeld om ervoor te zorgen dat potentiële overeenkomsten voldoen aan de voorwaarden van de Supply Chain Principles.

Via deze weg probeert de globale Transportarbeidersfederatie ervoor te zorgen dat klanten van grote transportbedrijven, onderaannemers en zo meer, een veilige werkomgeving aanbieden waarbinnen mensenrechten gerespecteerd worden. Naar de toekomst toe zal er nog meer gerapporteerd kunnen worden over de voortgang en verwezenlijkingen van dit project.


Veiligheid in elke stap:
nieuwe werkschoen voor de Antwerpse havenarbeider.

In tegenstelling tot andere risico's blijven slip- en struikelongevallen pieken in de Antwerpse haven.
Deze ongevallen veroorzaken 30% van de totale uitvaltijd. Het herstel van enkel- en voetblessures vergt vaak een langdurig proces. Naast het zorgen voor veilige toegangswegen naar kades, werkplekken en schepen, moeten ook andere oorzaken worden aangepakt. Het is van groot belang om de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) beschikbaar te stellen.

Met als doel het verlagen van het aantal ongevallen, heeft fabrikant Sixton de opdracht gekregen om speciaal voor havenarbeiders in Antwerpen nieuwe hoogwaardige werkschoenen te ontwikkelen. Hierbij moesten enkele belangrijke aspecten worden meegenomen, zoals een stevige enkelbescherming, bescherming tegen wrijvingsletsels en een lichtgewicht model voor comfortabel dragen. De nieuwe werkschoen moest ook duurzaam zijn. Het resultaat is de SIXTON PEAK ANVERSA.

Dit model biedt diverse voordelen:

  • De zool is gemaakt van lichtgewicht en flexibel D30-dempend materiaal.
  • De tong van de schoen bevat ‘Poron’ voor bescherming van de wreef.
  • Het geeft een zeer stabiel gevoel tijdens het dragen.


De eerste testresultaten waren zeer positief, waardoor is besloten om de testfase verder uit te breiden. In de tweede helft van juni verwachten we een grotere partij om uitvoerig te testen. Als de resultaten ook daar positief zijn, zal dit model worden toegevoegd aan het bestaande assortiment werkkleding. Wordt vervolgd...

BTB Maritiem: meer leden dankzij sterke dienstverlening.

Op de koffie bij BTB-collega Raf Burm

De Belgische maritieme sector, met zijn indrukwekkende vloot en technologisch geavanceerde schepen, behoort tot de wereldtop. Deze sector omvat niet alleen gerenommeerde rederijen zoals Exmar, Euronav en ETM, maar ook de toonaangevende baggerindustrie met haar diverse waterbouw-kundige engineeringprojecten. Met een internationale bemanning die beschikt over technische expertise en belangrijke kennis van veiligheid, waaronder het vervoer van gevaarlijke stoffen, kunnen zij rekenen op de service en belangenbehartiging van de Belgische Transportbond. We spraken met Raf Burm, propagandist voor de maritieme sectoren in Antwerpen, om meer inzicht te krijgen in hun werkzaamheden en in het bijzonder over het stijgende aantal leden.be motion: Hoe weet BTB ondanks de uitdagingen in de maritieme sector en complexe internationale regelgeving haar ledenaantal te laten groeien?


Raf Burm: "Met BTB vertegenwoordigen we ongeveer 2200 leden die werken in de maritieme sectoren. Iets minder dan de helft van onze leden woont niet in België. Het overgrote deel komt zelfs niet nooit België en ondanks een dalend aantal werkgelegenheidsplaatsen in onze sector, stijgen we nog steeds in aantal leden en dat door een doorgedreven dienstverlening op internationale leest.
We slagen er niet alleen in om niet-inwoners die onder Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden werken, aan te sluiten, ook de Belgische inwoners die hun geluk in het buitenland beproeven blijven lid van onze werking dankzij een doorgedreven service op maat."


be motion: Kan je wat voorbeelden geven van die services?


Raf Burm: "Naast het regelen van loon- en arbeidsvoorwaarden binnen de sector, bieden we ook ondersteuning aan onze leden met betrekking tot hun internationaal sociaal zekerheidsstatuut. Hoewel de Europese verordening 883 veel zaken regelt, zijn er specifieke uitzonderingen en afwijkingen in de koopvaardij en binnenvaart die op individuele basis moeten worden beoordeeld. 

Dit geldt niet alleen voor zeelieden die bijvoorbeeld ouderschapsverlof willen aanvragen, maar ook voor Belgische zeelieden die in orde willen blijven met de Belgische ziekteverzekering wanneer ze onder Cypriotische vlag varen via een bemiddelingsbureau in Duitsland."

"We hebben met onze kleine ploeg al heel veel mensen geholpen die in een Kafkaiaanse situatie waren terecht gekomen."


Raf Burm,

propagandist voor de maritieme sectoren in Antwerpen

"BTB was de eerste vakbond die kon aantonen dat Cyprus bewust de Europese verordening negeerde, en nu coördineert ETF het dossier met honderden gevallen waarin de sociale zekerheidsrechten van Europese zeevarenden bewust werden genegeerd.


Daarnaast bieden we een uitgebreide belastingsservice, waarbij we meer dan 250 dossiers coördineren met betrekking tot Belasting Niet-Inwoners. Deze dossiers kunnen administratief complex zijn vanwege de vele vereiste bewijsstukken die door de Belgische fiscus worden gevraagd. We moeten controleren wanneer en hoe welke inkomsten moeten worden aangegeven volgens belastingverdragen. Hoewel Europa doorgaans het OESO-protocol volgt, zijn er soms afwijkingen die moeten worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat onze leden een nauwkeurige service ontvangen."

"De wirwar van regelgeving maakt het voor gewone mensen die gewoon hun werk willen doen enorm complex. Zo hebben we bijvoorbeeld binnenschippers die in Liechtenstein werken en onder de Zwitserse sociale zekerheid vallen, maar belastingen moeten betalen zowel in Liechtenstein als in België omdat er geen belastingverdrag is tussen België en Liechtenstein. Eenvoudiger ligt het voor een Hongaarse pianist die via een Kroatische crewing agentschap op een Belgische cruiseschip werkt.
Complex is het dan weer voor zeelieden die in België wonen maar via een Nederlands crewing agentschap voor een Braziliaanse rederij werken onder Liberiaanse vlag. Waar is die sociaal verzekerd? En waar is die fiscaal onderworpen? Begin er maar aan.


De combinatie van een sterke sociale en fiscale dienstverlening maakt ons enorm populair. Via ‘Radio Stuurboord’ winnen we traag maar gestaag leden bij. Mensen zijn van hun zorgen verlost en kunnen zich met een gerust gemoed focussen op hun job."


be motion: Hoe proberen jullie die nieuwe leden te bereiken?


Raf Burm: "Een sterke vakbondswerking is een nabije werking. In onze sectoren moeten we die nabijheid op tal van andere manieren organiseren. Facebook, WhatsApp, Viber, Messenger, wisselen we af met ouderwetse kanalen zoals e-mail, telefoon en soms eens een occasioneel boordbezoek.

We hebben met onze kleine ploeg al heel veel mensen geholpen die in een Kafkaiaanse situatie waren terecht gekomen. De dankbaarheid is enorm en doet deugd. We hebben wereldwijd vrienden gemaakt en dat versterkt onze politiek syndicale werking."
BTB in actie

1 mei


Zo tof was onze feestdag ...


Op 1 mei was het druk op straat! Met trots

vierden we op deze Dag van de Arbeid wat we verwezenlijkt hebben. 🌹


🤳 Check hier alle foto's  

22 mei


Nationale betoging


Op maandag 22 mei kwamen we met 20.000 samen in Brussel ter verdediging van onze vakbondsvrijheden en tegen sociale dumping. Dit kan zo niet langer. Het sociaal overleg wordt in de kiem gesmoord en gecriminaliseerd. Vakbondsactie is geen misdaad. Respect en gelijke rechten voor iedereen! Bedankt om massaal aanwezig te zijn! ❤️

23 mei


Herdenking Pot & Grijp


Op 23 mei was het de jaarlijkse herdenking voor 𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝘁 𝗣𝗼𝘁 𝗲𝗻 𝗧𝗵𝗲𝗼 𝗚𝗿𝗶𝗷𝗽. We eerden ook al onze socialistische kameraden die het slachtoffer werden van fascistisch geweld.

We vergeten hen nooit, want zowel in het verleden als vandaag vormt extreemrechts een gevaar.
🔻