Maart is 'vrouwenmaand' en dat is jammer

De maand maart is traditioneel de ‘vrouwenmaand’. Want op 8 maart is het internationale vrouwendag. Maar eigenlijk zou dit niet mogen zijn. Elke dag zou ‘vrouwendag’ moeten zijn, net zoals elke dag ‘mannendag’ moet zijn. Dat we in 2023 nog een ‘vrouwendag’ moeten organiseren wringt.


En toch is het nodig om de aandacht op vrouwendiscriminatie te blijven vestigen,

want we stellen vast dat ook de transportsector nog altijd vrouwonvriendelijk is. Er werken veel te weinig vrouwen in de transportsector en dat is niet omdat ze dat niet willen, maar vaak omdat ze het gewoonweg niet kunnen. Of omdat ze simpelweg niet welkom zijn…


Een van de problemen waarmee zij geconfronteerd worden is bijvoorbeeld het gebrek aan sanitaire voorzieningen in onze sectoren, wat het voor vrouwen zeer moeilijk maakt om het werk uit te voeren zoals mannen dat doen. Nochtans is dat simpel op te lossen. Het volstaat om als werkgever de nodige ingrepen te doen om vrouwen ook kansen te geven in zogenaamde mannenjobs.


Recent heeft BTB trouwens nog moeten pleiten om op de luchthavens meer vrouwen aan te werven, ook in de jobs waar mannen traditioneel de plak zwaaien. We denken daarbij bijvoorbeeld aan de job van ‘handler’ op de tarmac. Het is toch te gek dat er, in een sector waar er constant een schaarste is aan arbeidskrachten, geen plaats is voor vrouwen, omdat dit ‘te moeilijk is om te organiseren’.


Maar als we de transportsector vrouwvriendelijker willen, dan moeten werkgevers er natuurlijk ook voor zorgen dat de nodige voorzieningen er zijn om hen toe te laten het werk te doen zoals hun mannelijke collega’s. Ik denk aan de bussector, waar er nog steeds onvoldoende toiletten beschikbaar zijn, en waar BTB al langer campagne rond voert. Of aparte kleedkamers, en de nodige ergonomische en beschermende maatregelen om de job uit te oefenen in een veilige arbeidsomgeving. Deze maatregelen zijn bovendien goed voor zowel mannen als voor vrouwen.

Bovendien hangt er nog altijd een machosfeertje in veel transportsectoren. Stoere mannenpraat die stelt dat ‘de wijven niet zoveel complimenten moeten maken’. Sorry hoor, maar dit is écht niet meer van deze tijd.


Op initiatief van BTB werd er in de Belgische zeehavens trouwens een tijdje terug een campagne gevoerd die vrouwen in het brandpunt van de belangstelling stelt. En die er mee voor moet zorgen dat mannelijke collega’s hun visie wijzigen, indien dit nog nodig zou zijn, om vrouwen ook te respecteren in het typische beroep van dokwerker. Naar het voorbeeld van de campagne in de havens werd er trouwens ook in andere transportsectoren campagne gevoerd.

Op 8 maart 2023 wordt er een ‘vrouwenstaking’ georganiseerd. Vrouwen én mannen zullen in bepaalde bedrijven het werk neerleggen om te protesteren tegen het feit dat vrouwen nog steeds onvoldoende kansen krijgen op de arbeidsmarkt en vaak ook enkel deze jobs krijgen die lager betaald zijn. Er is nog steeds een glazen plafond voor vrouwen, ook wat verloning betreft, en dat moet stoppen!


Maar het wordt ook tijd dat we als vakbond zelf de deuren en vensters wagenwijd open zetten voor vrouwen. Want eigenlijk kan het niet dat vrouwen geen plaats zouden krijgen in onze vakbond. BTB doet het vrij behoorlijk wat dat betreft. Veel van onze verantwoordelijken zijn vrouwen, en daar zijn we best wel trots op. Maar toch, in ons militantenkader moet én kan het beter.


Is het een dwaze droom dat ‘vrouwendagen’ straks overbodig zijn? Dat we straks met zijn allen niet meer twijfelen? Dat we er geen punt meer van maken dat vrouwen én mannen op dezelfde eerlijke wijze behandeld worden? Dat we eindelijk de gendergelijkheid realiseren?


Zullen we er ineens ook werk van maken? Want ervan dromen is één ding, maar het waar maken is beter. Mannen en vrouwen samen!


Frank Moreels

Voorzitter BTB

De vrachtwagenchauffeur verdient respect!

De laatste tijd zien we veel maatregelen passeren om de zogenaamde overlast die zwaar vrachtverkeer meebrengt te bannen. Borden op plaatsen die de chauffeur verbieden om er te passeren, borden die verbieden om te parkeren, snelheidsbeperkingen om het geluid te verminderen maar die gevaarlijke verkeerssituaties creëren…


Al deze maatregelen zijn niet meer dan symptoombestrijding: ze proberen een gevolg aan te pakken zonder een volwaardig alternatief of de oorzaak op te lossen. Uiteraard werkt dat

niet, er treedt hoogstens een verschuiving op.

BTB-ABVV vraagt al jaren meer respect voor de vrachtwagenchauffeur. Het weren van zwaar vrachtverkeer in een woonbuurt mag een correct streven zijn, maar men moet ook kijken waarom die vrachtwagen er moet passeren. Dat er afval achter blijft of er in de berm een grote en kleine boodschap wordt achtergelaten heeft een reden. Chauffeurs moeten al te vaak hun rust nemen op ongeschikte parkeerstroken of op niet-uitgeruste parkings. Wij vragen nogmaals meer respect voor de vrachtwagenchauffeur en een doordacht

beleid dat de chauffeurs voorziet van voldoende, propere en beveiligde truckparkings met de nodige faciliteiten en voorzieningen. Wij vragen structurele oplossingen voor problematieken en stop met de verantwoordelijkheid bij elke individuele chauffeur te leggen. De overheid kan niet streven om de logistieke draaischijf van Europa te zijn zonder flankerend beleid voor het vrachtvervoer en zijn chauffeurs.

Wij vragen nogmaals meer respect voor de vrachtwagenchauffeur en een doordacht beleid dat de chauffeurs voorziet van voldoende, propere en beveiligde truckparkings met de nodige faciliteiten en voorzieningenTom Peeters, adjunct van de Federaal Secretaris Wegvervoer & Logistiek

BTB wil meer vrouwen aan de slag bij de luchtafhandeling

Vandaag is nog geen 5% van de handlers op de luchthaven een vrouw, dat percentage moet dringend naar boven. BTB stelt vast dat er bij werkgevers op de Belgische luchthavens weinig animo is om vrouwen aan te werven. Zeker in de bagageafhandeling zijn vrouwen tot op de dag van vandaag witte raven.


In een periode waar het tekort aan goedgeschoolde werkkrachten in het transport nog nooit zo groot was, zeker ook in de luchtafhandeling, is het dringend tijd dat werkgevers het geweer van schouder veranderen.

Vrouwen willen geen speciale behandeling, ze willen een gelijke behandeling! Net zoals hun mannelijke collega’s hebben ze recht op een job in de luchtafhandelingSandra Langenus, secretaris BTB Brussel
& Vlaams-Brabant

Op ons bedrijf zullen wij er alles aan doen om vrouwen en mannen te beschermen en met respect te behandelen. Wij vechten voor voldoende personeel om het werk rond te krijgen en voor goede werkomstandigheden voor mannen en vrouwenKamaal Afassi, BTB-afgevaardigde Aviapartner

BTB zorgt voor vooruitgang voor fietskoeriers

Op 6 februari 2023 kwam de 38-jarige Sultan Zadran om het leven tijdens een dodehoekongeval met een Flixbus aan het Noordstation in Brussel. Hij was op dat moment als Uber-fietskoerier aan de slag. Dankzij BTB ligt er - na overleg met Uber - een regeling voor de nabestaanden op tafel. Het akkoord dat we met Uber onderhandelden zorgt er immers voor dat Uber geen onneembaar fort meer is. En ja, Uber bewijst hiermee ook dat het anders wil omgaan met vakbonden en hun leden die voor Uber werken.


Hoe is deze ommekeer verlopen? We vroegen het aan Tom Peeters, adjunct v/d federaal secretaris BTB-ABVV Wegvervoer en logistiek.

Inspecties zorgen voor eerlijker transport!

Op 16 februari 2023 organiseerden de inspectiediensten een actie in Wetteren.


Zij controleerden het tachograafgebruik, of er wel voldoende ad-blue gebruikt wordt en op de aanwezigheid van passagiers. Dankzij nieuwe technologieën hoeft men enkel nog vrachtwagens en bussen met een mogelijk probleem aan de kant te zetten. Aan de actie namen 110 politieagenten, controleurs en inspectiediensten deel. Vanuit ELA waren er inspecteurs uit Denemarken en Nederland aanwezig.


Enkel met controles zoals deze kunnen we naar #fairtransport gaan! De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst heeft opsporing van sociale fraude als prioriteit. Zij is het smeermiddel - de olie in de machine - tussen de verschillende inspectiediensten om hen nog performanter te laten samenwerken. Dat juichen wij als vakbond toe!

Mensen op de eerste plaats zetten


Fair transport is niet alleen de fraudeurs eruit halen, het draait ook om de mensen - lees dus werk­­nemers en gebruikers - centraal te stellen binnen het moderne vervoer. Volgens BTB-voorzitter Frank Moreels moet het transport herschikt worden zodat de prioriteiten en de ambities van het vervoer de weerspiegeling zijn van deze mensen. We hebben een pact nodig, een politiek plan met duidelijke doelstellingen waarbij de mensen op de eerste plaats komen. Werk aan de winkel dus.

Het stakingsrecht is een mensenrecht

Het stakingsrecht is een fundamenteel recht van werknemers om zich te verdedigen. Het is een cruciaal instrument voor het verkrijgen van eerlijke arbeidsomstandigheden. Het geeft werknemers de macht om collectief te onderhandelen voor betere lonen, voordelen en werkomstandigheden.


Problematisch is echter hoe bepaalde werkgevers, multinationals en rechtse en conservatieve partijen ofwel het stakingsrecht ontkennen, ofwel voortdurend proberen dit fundamentele recht te ondermijnen.


Daarom moeten vakbonden actief en dynamisch de fundamentele werknemersrechten verdedigen door degenen die deze niet respecteren aan de schandpaal te nagelen en te beschuldigen.

Jongerenwerking BTB Haven in the picture

Op 30 januari stonden onze jongeren van BTB Haven in de krant. In een uitgebreid artikel werden de jongeren aan het woord gelaten over hun visie en ervaringen binnen deze groep.


In het artikel werd benadrukt dat iedereen welkom is in onze werking waarin getracht wordt een antwoord te bieden op de vragen van de jongere generatie havenarbeiders die zich willen inzetten voor de vakbond. De werking kan gezien worden als een introductie, een ontspannen aanloop naar engagement binnen de bestaande structuren.

Wat ook aan bod kwam, was de aanhoudende strijd om de Wet Major te beschermen. Een thema dat binnen deze groep enorm leeft. Niets is verworven, beseft de jonge generatie vakbondsmilitanten.


Een ander punt waar de jongeren op werken, is de perceptie van de havenarbeider die vaak slecht wordt afgebeeld in de media, als drugsuithalers of onruststokers op manifestaties. Onze jongeren steken hun handen uit de mouwen in het woonzorgcentrum De Mick en zamelen jaarlijks meermaals goederen in om te bedelen aan buurthuis Stroboertje voor kansarme gezinnen.

Het artikel werd afgesloten met de woorden dat de jonge generatie een verbondenheid voelt waarvoor ze zich willen engageren. De grote trots op hun job aan de haven van Antwerpen verbindt deze groep jonge mensen.


Ben jij lid van BTB Haven, <35 jaar en wil je graag deel uitmaken van deze enthousiaste groep jonge havenarbeiders? Neem dan contact op via btbym@btb-abvv.be.

Testen met nieuwe tool moet letsels bij kuipers terugdringen

De ‘herwaardering van de beroepscategorie Kuiper’ in het lokaal eisenpakket cao 2017/2018 voor de haven van Antwerpen, resulteerde onder andere in het behalen van een bijkomende premie van € 20 per gewerkte taak. Maar in 2020 werd ook een project en werkgroep rond ‘letselpreventie’ in samenwerking met de Universiteit van Antwerpen opgestart. Het vast- en losmaken van containers aan boord van een schip is een ergonomisch zeer belastende taak, waardoor er blijvend naar verbeteringen wordt gezocht om het aantal letsels bij kuipers terug te dringen.


Na lang en intensief overleg met de vakbonden, het Comité Preventie & Bescherming, de Universiteit van Antwerpen en experten/kinesisten werd een tool ontwikkeld die in een testfase zal bedeeld worden aan de nieuwe kuipers in opleiding, alsook aan de reeds erkende kuipers. De tool werd door de kuiper getest op vlak van gebruik, duurzaamheid en draagvlak. De eerste feedback die verzameld werd via een enquête was positief en deze wordt nog verder geëvalueerd. Iedere kuiper zal in de toekomst via een terugkomdag kennis kunnen maken met deze nieuwe ‘lashing tool’.

De lente staat voor de deur. De dagen worden langer en het begint de kriebelen bij de meeste mensen om een uitstapje in de vroege lentezon te wagen. Het toeristische seizoen komt dus met andere woorden op gang en dat merken onze kapiteins van de ongeregelde passagiersvaart ook. Vanaf de paasvakantie gonst het van de activiteiten op onze stedelijke binnenwateren. Of het Brugge, Gent, de Maas in Dinant of Luik is, het toerisme draait in België als vanouds en de moeilijke coronaperiode ligt definitief achter de rug. Anders dan voor de coronaperiode floreert het inlands toerisme als nooit tevoren. Daar zijn onze schippers enigszins verrast om. “De waardering voor ons historisch erfgoed is groot en daar zijn we blij om”, luidt het.

Na twee ellendige coronajaren is het fijn om vast te stellen dat onze sector weer herleeft. Dat was nodig. De coronawerkloosheid en de aanvullende werkloosheid die door onze vakbond (BTB-Maritieme sectoren) gedurende de coronapandemie werden afgedwongen brachten wel wat verzachting van de ellende, maar liefst van al zijn we op onze boot, onder de mensen en gidsen we hen graag rond.


Hoewel tijdens de coronaperiode zijn we niet blijven stilzitten, met tal van collega’s en met de steun van de vakbond, zijn we erin geslaagd om een cao op maat van onze sector af te dwingen.Het is een mooi en verdedigbaar compromis geworden die tegemoet komt aan onze specifieke werkomstandigheden. Helaas stellen we vast dat nog teveel bedrijven zich niet aan deze afspraken houden en een loopje nemen met de werkelijk gepresteerde uren en arbeid.


Dit is niet wat we afgesproken hebben tijdens de coronaperiode en we voelen ons daardoor ook bedrogen. Na herhaaldelijke pogingen om met de werkgevers daarover in gesprek te gaan, stellen we vast dat gemaakte afspraken niet gehonoreerd worden. We hebben daarom de sociale inspectie gevraagd om een algehele doorlichting van onze sector te vragen.

BTB-ABVV Binnenvaart dringt aan op meer sociale controle

BTB in actie

Vrijdag 27 januari 2023


Bestuursreceptie 2023


Op vrijdag 27 januari vond in Antwerpen de jaarlijkse bestuursreceptie plaats.

Samen met onze Antwerpse bestuursleden klonken we op het nieuwe jaar waarin we ons weer volop inzetten voor het welzijn van de transportarbeiders!

14 februari 2023


Fight for 14: de ‘Valentijnseditie’


Het was op 14 februari niet enkel een belangrijke dag voor de verliefde koppels, ook bij BTB blijven we inzetten op de ‘Fight for 14’! In februari deden we dat deze keer met mooie rozen! Maar van de liefde alleen kun je niet leven… daarom blijft BTB elke maand op pad gaan om de mensen bewust te maken van het belang van deze 14de dag, namelijk dat het minimumloon moet opgetrokken worden naar 14 euro!