Nog vier jaar extra sterk werk!

Deze ‘be motion’ is de laatste editie voor de sociale verkiezingen 2024. Ik hoef jullie vast niet uit te leggen hoe belangrijk deze verkiezingen zijn.

Jullie, de transportwerknemers, kiezen zelf jullie syndicale afgevaardigden in de bedrijven. Jullie kiezen zelf wie jullie de komende vier jaar zal vertegenwoordigen binnen de firma. Wie zal zetelen in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk en in de Ondernemingsraad.

Ongetwijfeld hebben jullie de voorbije maanden onze campagne ‘Sterk Werk’ opgemerkt. Sterk werk is wat onze militanten en BTB’ers de voorbije vier jaar hebben geleverd.

In de verschillende overlegorganen, bij de onderhandelingen met de werkgevers, in de dienstverlening van onze medewerkers naar de leden toe. Vier jaar aan een stuk.


Omdat wij vinden dat de werknemers centraal staan voor een vakbond. Omdat het belangrijk is om jullie rechten te verdedigen, op alle vlakken.

Bijvoorbeeld voor wat betreft de koopkracht. Naast onze strijd voor behoud van de automatische indexatie van de lonen, ijveren wij ook voor krachtige en sociaal rechtvaardige maatregelen zowel op politiek als op bedrijfsniveau om de koopkracht van iedereen, jong en oud, actieven en niet-actieven te beschermen.


Het spreekt voor zich dat wij ons bovendien blijven inzetten voor veiligheid op de werkvloer.

Werkbaar werk is ook één van onze actiepunten. De transportsector is over het algemeen genomen een arbeidsintensieve sector. Heel fysiek werk met daarbovenop een aanzienlijke werkdruk. De work-life balans moet streng worden bewaakt. Daarom zetten wij in op werkbaar werk en een maximale invulling van het tijdskrediet en eindeloopbaanregelingen.

Wij zorgen er als vakbond voor dat er wordt gefocust op vorming en opleiding. Meer en meer sluipt de automatisering, digitalisering en artificiële intelligentie onze sectoren binnen. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat iedereen aan boord blijft en vorming en opleiding krijgt om mee te kunnen evolueren en aan de slag te blijven.

Dat zijn maar een paar punten die ik aanhaal. Maar als jullie onze activiteiten en die van onze militanten en délégués de voorbije jaren hebben gevolgd, dan weten jullie dat wij sterk werk hebben geleverd.


Wij weten dan ook dat we op jullie stem mogen rekenen, want alleen dan kunnen wij ons werk verderzetten. Wij zijn een vakbond die ervoor gaat. Een vakbond voor wie iedereen meetelt. Een vakbond die opkomt voor iedereen die met werken zijn brood moet verdienen. Een vakbond die niet bang is om zich te stellen tegen een werkgever als het moet. Een vakbond die onderhandelt als het kan, maar actie voert als het moet. Dit in tegenstelling tot andere vakbonden.


Wij volgen niet, wij pakken de leiding. Wij zijn geen ja-knikkers, wij zeggen ronduit waar het echt op staat.


Voor vier jaar extra ‘sterk werk’ rekenen wij op uw stem!


Frank Moreels

Voorzitter BTB-ABVV

WE HANGEN DE VLAG UIT OP 1 MEI! JIJ OOK?

Één mei is onze feestdag. Dé feestdag van de arbeidersbeweging en van niemand anders! Maar het is ook onze strijddag. Want de welvaartsstaat zoals we die kennen, is het resultaat van onze strijd: een sterke sociale zekerheid, stevige overheidsdiensten, degelijk onderwijs voor iedereen, algemeen stemrecht, ... Allemaal verworvenheden en verwezenlijkingen van de arbeidersbeweging.

We mogen daar trots op zijn, en dat mogen we laten zien. Daarom roepen we iedereen op om op 1 mei de rode vlag uit te hangen, het land rood te kleuren en solidariteit te verspreiden!

BENIEUWD NAAR JOUW SOCIALE DNA?
DOE SNEL MEE AAN DE TEST!

Ben jij helemaal sociaal ❤️, of eerder een tikkeltje asociaal 😀?


Beantwoord 16 vragen en ontdek waar jij staat op de sociale DNA-ladder!


LATEN WE VAN 8 MEI EEN OFFICIËLE FEESTDAG MAKEN.

Waarom?
Omdat het een historische dag is waarop nazi-Duitsland werd verslagen in 1945. Tegenwoordig zien we een opkomst van extreemrechts, eerst op de achtergrond, maar nu steeds openlijker. Laten we 8 mei opnieuw vieren, om te herdenken en te waarschuwen. Het is belangrijk dat zowel jong als oud beseft wat haat kan veroorzaken en welke gruwelen het fascisme met zich meebrengt.

8 minuten voor 8 mei!
Als syndicalist kun je op je werkplaats deelnemen aan de herdenking van 8 mei 1945. Vraag om minstens 8 minuten de tijd te nemen om deze dag te herdenken. Hier vind je ideeën om aan de slag te gaan.

BTB zal zeker deelnemen aan de activiteiten op 5 en 8 mei. Bekijk zeker het programma voor Breendonk en alle activiteiten op 8 mei zelf. Kom ons vergezellen, want het is belangrijk.

Beluister zeker de nieuwe aflevering van The People’s Pod met Bruno De Wever.


Collega’s Nick Loridan, Stephanie Vanden Eede en Glenn Mannien ontvingen historicus Bruno De Wever in hun podcaststudio om over de nog steeds hangende schaduwen van collaboratie uit WW2 te praten. Geloof ons, deze podcast laat je niet onberoerd.

Together we are stronger

Met het indienen van de kandidaatslijsten is de eindsprint richting de verkiezingsdag ingezet.

Meer dan 1700 BTB-militanten hebben zich in honderden bedrijven kandidaat gesteld voor de sociale verkiezingen. Verspreid over heel het land heeft BTB naast de reeds bestaande syndicale werkingen opnieuw in veel bedrijven voor de eerste keer en dikwijls als enige vakbond, kandidaatslijsten ingediend. De afgelopen weken verzamelden ze in hun gewesten voor tal van kick-off-momenten waar ze kennis maakten met kandidaten uit andere BTB-bedrijven en waar de foto's voor hun campagne werden ingeblikt.

BTB kan alleen maar trots zijn op zoveel mensen met allen een diverse achtergrond die zich vol in de strijd zullen gooien om in hun bedrijf de verkiezingen opnieuw te winnen. #WeAreBTB

STEM STERK, STEM CORRECT

Nadat we maandenlang ons sterk werk in de bedrijven in de kijker hebben gezet, gaan we nu de laatste maand in van de verkiezingscampagne. Vanaf nu is het volle gas richting verkiezingsdag! Nu is het tijd voor onze militanten om hun sterk werk te verzilveren in een sterke stem.

Aan alle BTB'ers: laat je stem horen en versterk hem. Durf sterk te stemmen! Maar stem ook correct. Er zijn specifieke procedures voor stemmen per brief of online stemmen. We hebben alles verzameld in 1 handige brochure.

Kijk je liever een video? Collega Sandra Gabriels zet in 5 minuten alles op een rijtje.

Uitzendkracht? Ook jouw stem maakt het verschil!

Ben je uitzendkracht? Dan heb jij ook het recht om in de loop van de maand mei in het bedrijf waar je aan de slag bent te kiezen voor de vertegenwoordigers van de werknemers op de ABVV-lijst.

Om te mogen stemmen, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Klik op de button voor meer informatie.

Stem sterk, stem correct.

Inspirerende ontmoetingen in het Europees Parlement:
jongeren en senioren betreden de politieke arena

Op 2 april werden de jongeren van BTB Havens & Transport en ABVV-Metaal Antwerpen verwelkomd in het hart van de Europese politiek - het Europees Parlement in Brussel. Onder leiding van MEP Kathleen Van Brempt werden ze meegenomen op een boeiende reis door de gangen van de Europese besluitvorming. Van Brempt, een doorgewinterd lid van het Europees Parlement voor de partij Vooruit, deelde haar diepgaande inzichten in de politieke machinerie van Europa, waardoor de jonge militanten en délégues werden geïnspireerd en gemotiveerd.

Een week later, op 8 april, was het de beurt aan de seniorenwerking van BTB Haven en ABVV-Metaal Antwerpen om deze unieke ervaring te beleven. Ook zij kregen de kans om het Europees Parlement te verkennen. Dit bezoek bood de senioren een diepgaand begrip van de werking en het belang van het Europees Parlement. Bovendien gaf het hen de gelegenheid om cruciale politieke kwesties te bespreken, waardoor hun betrokkenheid bij de Europese politiek werd versterkt.

De bijzondere ontmoeting tussen Van Brempt en de senioren, die zelf oud-havenarbeiders zijn en samen hebben gestreden voor het behoud van onze Wet Major, voegde een emotionele dimensie toe aan het bezoek. Van Brempt, een medestander van het eerste uur tegen Port Package I & II, verwelkomde de senioren met open armen. Deze ontmoeting symboliseerde niet alleen de nauwe band tussen politiek en arbeidersgemeenschap, maar benadrukte ook het belang van collectieve actie in het behouden van essentiële arbeidswetgeving. Het bezoek was niet alleen informatief, maar versterkte ook de band tussen politici en de mensen die zij vertegenwoordigen. Deze ervaringen onderstrepen het belang van openheid, dialoog en samenwerking in het democratische proces, waarbij alle generaties en achtergronden worden betrokken om een inclusieve en representatieve politieke arena te creëren.

Een mondiale strijd voor werknemersrechten

In ons streven naar rechtvaardigheid en gelijke kansen voor werknemers, moeten we erkennen dat bedrijfsbeslissingen niet langer beperkt blijven tot nationale grenzen. Multinationals en bigtech-bedrijven opereren wereldwijd en oefenen aanzienlijke politieke invloed uit. Daarom moeten wij, vakbonden, een mondiale strategie ontwikkelen om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Onze kracht ligt in onze organisatie op bedrijfs-, sectoraal en nationaal niveau, maar als we geen gemeenschappelijke benaderingen en strategieën ontwikkelen, staan we aan de verliezende kant van de geschiedenis. We moeten niet alleen lobbyen, maar ook actie voeren en campagnes voeren om concrete doelen te bereiken.

Het Europese vakverbond moet worden versterkt en internationale samenwerking tussen vakbonden moet worden bevorderd. Een voorbeeld van succesvolle samenwerking is het inspecteursnetwerk van de International Transport Workers' Federation (ITF), dat zeevarenden wereldwijd ondersteunt.

Lees meer over deze mondiale strijd in ‘De wereld is van ons’, het nieuwe boek van Frank Moreels en ontdek hoe wij ons organiseren om wereldwijd op te komen voor de belangen van werknemers.

Steun De Mick's vriendenkring voor sociale zorg:

uw 10 euro maakt het verschil

De Vriendenkring van De Mick staat klaar om het Woonzorgcentrum en De Vrije Vlinder te ondersteunen, zowel financieel als moreel. Hoewel door de overheid gesubsidieerd, blijven vele essentiële behoeften onvervuld.

Uw lidmaatschap vanaf €10 per jaar helpt om de dagelijkse kosten laag te houden en onnodige uitgaven te vermijden. Steun hun projecten voor een warme omgeving voor de meest kwetsbaren.

Download de folder voor meer informatie en om lid te worden.

BTB IN ACTIE ...

16 april 2024


NO WAY, WE WON'T PAY

Binnenkort stemt het Europees Parlement over nieuwe begrotingsregels. Op 16 april kwamen we met het ABVV samen op het Fontainasplein in Brussel om ons standpunt te herhalen: ‘No way, we won’t pay’. Want besparingen werken niet! We moeten investeren in de sociale zekerheid. Het tegenovergestelde doen zal dramatische gevolgen hebben voor de werknemers! #socialersterker