Onze feestdag - onze strijddag!

Één mei is onze feestdag. Dé feestdag van de socialisten en van niemand anders. Maar het is ook onze strijddag. Want als we spreken over sociale rechtvaardigheid, dan is er nog veel werk aan de winkel. Niets is definitief verworven. Daarom moeten we op één mei feesten, omdat we trots zijn op wat we verwezenlijkt hebben als socialisten. Maar we moeten ook waakzaam én actief blijven, want (extreem)rechts is in opmars en zal niet aarzelen om de sociale klok terug te draaien.


Trots op wat de socialisten verwezenlijkt hebben
De welvaartsstaat zoals we die vandaag kennen is het resultaat van onze strijd: een sterke sociale zekerheid, stevige overheidsdiensten, degelijk onderwijs voor iedereen, algemeen stemrecht … Allemaal verwezenlijkingen van de arbeidersbeweging, van ons, de socialisten.

Hoe zouden we de COVID-19-crisis overleefd hebben zonder onze performante gezondheids-zorgen? Die zorgt voor betaalbare zorg, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Verenigde Staten waar je daarvoor dure privé-verzekeringen moet afsluiten. Duizenden Belgen werden tijdens de pandemie tijdelijk of voor langere duur werkloos. Onze werkloos-heidsuitkeringen hebben ze opgevangen …
En dat wordt allemaal betaald door onze sociale zekerheid.

Zo zouden we tal van voorbeelden kunnen geven van hoe ons sociaal zekerheidssysteem er voor zorgt dat mensen niet te snel zonder inkomen of bescherming vallen. Onze sociale zekerheid zorgt voor een vangnet voor wie het nodig heeft in tijden van nood! Op één mei mag het gezegd worden: onze welvaartsstaat is er dankzij de socialisten!


Onze verworvenheden worden aangevallen
Vaak denken we dat alles wat we realiseerden voor altijd verworven is. Niets is echter voor altijd! De werkgevers laten geen kans onbenut om wat we opbouwden onderuit te halen. Al te vaak pleiten de werkgeversorganisaties UNIZO, VBO en UCM voor het afbouwen van het recht op werkloosheidsuitkeringen. Of voor het afschaffen van de automatische koppeling van de lonen aan de index van de consumptieprijzen.


Alleen dit laatste al zou gedurende de hollende inflatie naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne een sociaal bloedbad aangericht hebben. Of dit zou duizenden werknemers tijdens de COVID-19-crisis zonder inkomen gezet hebben.

Om over Jean-Louis Bouchez, de voorzitter van MR, nog te zwijgen. Geen enkele gelegenheid laat hij liggen om de vakbonden, en specifiek het ABVV, in een kwaad daglicht te stellen. Hij aarzelt zelfs niet om onze ABVV-voorzitter te betichten van criminele daden. No passaran!


Nog belangrijker is het gevaar van extreem-rechtse partijen zoals het Vlaams Belang. Volgens opiniepeilingen zou 25 % van de Vlamingen zijn stem geven aan deze antidemocratische partij. Een partij die doet alsof ze ‘de gewone werkman’ verdedigt. Tegelijkertijd pleit ze net zo goed voor het afbouwen van de sociale zekerheid, valt ze de vakbonden aan en doet ze verklaringen die op of over het randje van het racisme zijn. 

N-VA is trouwens ook niet vies van hetzelfde soort praat. Hoe vaak heeft de voorzitter van
N-VA al zowat de helft van de wereld de schuld gegeven van alles wat misloopt? De socialisten, de Walen, de ‘woke’ wereld …
Problemen zijn altijd de schuld van ‘de anderen’,  hoewel N-VA al meer dan 20 jaar mee bestuurt in Vlaanderen. Als het in Vlaanderen - en bij uitbreiding België - fout loopt, dan is het wel in de eerste plaats door de schuld van N-VA!

Dat N-VA en Vlaams Belang tegen de werkmensen ageren bleek nog eens duidelijk bij de laatste stemming in het Europees Parlement over een Europees minimuminkomen voor iedereen. N-VA stemde tegen, Vlaams Belang onthield zich. Die partijen zijn wolven in schapenvacht. Ze verleiden de werkende bevolking met een ‘mooi’ verhaal om nadien - met de glimlach op de lippen en in maatpak - de werkmensen te verraden!

Één mei is van ons!
Op één mei zien we dat allerlei rechts gespuis onze feestdag bezoedelt. Vlaams Belang én MR ‘vieren het feest van de arbeid’. Als gauwdieven stelen ze ons erfgoed. Zonder scrupules proberen ze de erfenis van onze beweging te ontvreemden. Het is niet de eerste keer in de geschiedenis dat (extreem)rechts dat doet. Jean-Louis Bouchez en Tom Van Grieken moesten zich schamen. Ze kunnen geen enkele aanspraak maken op wat wij, de socialisten, realiseerden. Hun enige doelstelling is trouwens de verworvenheden van de arbeidersbeweging afbouwen. Laat je dus niet vangen door hun vals discours.

Het feest van de arbeid is van ons en van ons alleen! Het is onze feestdag, onze strijddag!Frank Moreels

Voorzitter BTB

ITF Road/Urban Transport Conference
13-16 maart 2023

De ITF Road/Urban Transport Conference vond plaats van 13 tot 16 maart 2023. Tijdens de conferentie werden verschillende onderwerpen besproken, waaronder de crisis in de bevoorradingsketens van het wegtransport, de rechten van werknemers, gendergelijkheid in de transportsector, duurzaamheid en goed bestuur.


BTB houdt, dankzij deze internationale conferenties, haar internationale vinger aan de pols want vakbondswerk stopt niet aan onze Belgische of Europese grenzen. We willen mee aan de vergadertafel zitten bij belangrijke internationale beslissingen.


Druk programma, mooie contacten

Op de eerste dag lag de nadruk op het verschuiven van de macht van kapitaal naar werknemers en het verantwoordelijk stellen van bedrijven in de bevoorradingsketens van het wegtransport. Er werd door o.a. BTB-ABVV een motie ingediend, die unaniem werd aanvaard, om wereldwijd veilige tarieven voor transportarbeiders te bevorderen.

Op de tweede dag werd er opnieuw een motie ingediend, door BTB en ACV, over de bescherming van de rechten van werknemers en verbetering van de veiligheid en duurzaamheid in het langeafstandsbusvervoer, die opnieuw unaniem werd aanvaard. Er waren ook panelgesprekken over gendergelijkheid in de transport- en opslagsector, verantwoordelijkheid van de bevoorradingsketens en machtsverhoudingen in de platformeconomie.

Op de derde en vierde dag lag de focus op het stedelijk openbaar vervoer, met als doel de visie van ITF op het openbaar vervoer te consolideren en verder uit te werken in de context van het herstel van COVID-19, trends in de sector en de klimaatnoodsituatie.

"Deze ervaring heeft ons ook in staat gesteld om een nieuw netwerk van internationale contacten op te bouwen. Het heeft ons doen realiseren dat de uitdagingen in de sector wereldwijd vergelijkbaar zijn, met als enige verschil dat wij, als Belgische vakbond, over andere middelen en kennis beschikken die we hebben opgedaan door meer ervaring op het terrein."


Sabrina Lossignol
Propagandiste
BTB-ABVV

Deze conferentie vormde een succesvol platform voor discussie en samenwerking tussen vakbonden, overheden en werkgevers om de uitdagingen in de transportsector aan te pakken en oplossingen te vinden voor een duurzamere en rechtvaardigere transportindustrie.


Deelname is belangrijk

Sabrina Lossignol, BTB-propagandiste, woonde de conferentie bij en werkte actief mee in de werkgroepen: “De uitwisselingen met diverse vakbonds-organisaties waren een waardevolle bron van menselijke en professionele verrijking.

Deze ervaring heeft ons ook in staat gesteld om een nieuw netwerk van internationale contacten op te bouwen. Het heeft ons doen realiseren dat de uitdagingen in de sector wereldwijd vergelijkbaar zijn, met als enige verschil dat wij, als Belgische vakbond, over andere middelen en kennis beschikken die we hebben opgedaan door meer ervaring op het terrein. We blijven ons inzetten om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, hoewel de strijd nog niet volledig gestreden is.”

Strenge aanpak na grootschalige controleactie taxisector op de luchthaven van Zaventem

Op 17 maart vond er een grootschalige controleactie van taxi's plaats op de luchthaven van Zaventem. Deze actie leverde maar liefst 41 inbreuken op, waarvan sommige zeer ernstig waren, zoals het rijden onder invloed van drugs. De overheid kondigt nu een streng vervolgingsbeleid aan waarbij overtreders steevast voor de politierechtbank zullen worden vervolgd. Vanaf 18 juni 2023 zullen de controlediensten ook systematisch overgaan tot inbeslagname van voertuigen als de bestuurder geen, een valse of een vervallen vergunning bezit, geen houder is van een bestuurderspas, of als hij meermaals betrapt wordt op het onwettig ronselen van klanten.


Als BTB-ABVV benadrukken we al jaren de noodzaak voor meer handhaving en versterking van de overheidsdiensten die deze controles uitvoeren. Met deze aanpak willen de controlediensten een duidelijk signaal geven aan de taxisector en de veiligheid van de passagiers verhogen. Het is immers essentieel dat taxibedrijven zich aan de regels houden en dat hun voertuigen voldoen aan de wettelijke eisen. De passagiers moeten erop kunnen vertrouwen dat ze veilig en legaal worden vervoerd.

BTB-ABVV juicht deze actie van de controlediensten toe. Het is belangrijk dat er streng wordt opgetreden tegen overtreders en dat er voldoende middelen worden ingezet om deze controles uit te voeren. Zo kan de veiligheid van de passagiers worden gegarandeerd en kan er een eerlijke concurrentie worden gecreëerd in de taxisector.

Van A naar B met glans:
respect voor onze 'Verhuishelden'!

Dit jaar willen we wederom onze verhuizers in het zonnetje zetten, want ze verdienen deze welverdiende erkenning voor hun harde werk. In de week van 24 april zullen we verschillende verhuisbedrijven bezoeken als onderdeel van onze actie: de ‘Dag van de Verhuizer’.

We doen dit om onze waardering te tonen aan deze professionele medewerkers die dagelijks hun uiterste best doen om iedereen te helpen verhuizen, veilig te helpen verhuizen, zowel privé-personen als bedrijven.

Niemand van ons team is langs geweest op jouw bedrijf of was er net verlof op die dag? Geen probleem! Kom langs op ons lokale BTB-kantoor en laat ons je daar in het zonnetje zetten. Verhuizers weten als geen ander dat verhuizen meer is dan alleen dozen van punt A naar punt B verplaatsen. Dankzij hun vaardigheden worden alle spullen snel en veilig ingepakt, verplaatst en uitgepakt. Of het nu gaat om een breekbare vaas of een massieve kast, zij zorgen ervoor dat alles veilig aankomt op de nieuwe bestemming.

Nieuwe parking met een jaar
vertraging eindelijk geopend!

Truckers in de Antwerpse haven kunnen eindelijk terecht op Linkeroever om hun rust te nemen. De bouw heeft meer dan een jaar vertraging opgelopen. De parking in het havengebied in Kallo voorziet 280 plaatsen  en moet een oplossing bieden voor de vele trucks die dagelijks langs de kant van de weg staan. Kostenplaatje van de nieuwe parking was 10 miljoen euro.


BTB-expertise ter harte genomen

We merken dat de initiatiefnemers, de haven van Antwerpen, voor een groot stuk naar de expertise van BTB heeft geluisterd. De parking is gratis en er is ook een groot sanitair blok voorzien met douches en toiletten voor mannen en vrouwen. Er is gebouwd met duurzaam materiaal en alles is speciaal gemaakt om vandalisme tegen te gaan en om het makkelijk te onderhouden. Naast tal van camera’s op het terrein, om alles in het oog te houden, komt er ook dagelijks een ploeg beveiligers langs en worden de toiletten en douches elke dag gereinigd. Er zijn sorteerstraten voor afval en gratis wifi voor de chauffeurs. Zonnepanelen, een warmtepomp en grote waterbekkens die regenwater opvangen geven de parking ook een duurzame en ecologische toets. Er staan enkele drank- en snackautomaten en overdekte picknickbanken geven de chauffeurs de kans om ’s avonds met collega’s bij te praten. 

Concessie moet puntjes op de i zetten


Enige punt van kritiek: het terrein is maar deels omheind en niet afgesloten door in- en uitrijpoorten. Een afgesloten parking met registratie zorgt nu eenmaal voor een hoger gevoel van veiligheid voor de chauffeurs die er geparkeerd staan en dat is nu (momenteel nog?) niet het geval. De bedoeling is om de parking in concessie te geven en hopelijk plaatst de concessionaris de nu ontbrekende in-en uitrijpoorten met een registratiesysteem. Hij is alleszins verplicht om minstens tien snelladers voor elektrische vrachtwagens te installeren.

 


ONBEMANDE GRATIS PARKING ZONDER TANKSTATION  • Adres:
    Ketenislaan 9130 Beveren (Kallo) GPS 51.267014 4.287901
  • 280 plaatsen
  • Niet volledig omheind, geen slagbomen of poorten
  • Douche-/toiletfaciliteiten in duurzaam materiaal: aluminium wc’s, lavabo’s, douches en kunststofwandbekleding
  • Heren: 3 wastafels, 8 urinoirs, 4 Franse wc’s, 4 gewone wc’s, 8 douches
  • Dames: 3 wastafels, 2 douches, 2 wc’s
  • 1 wc voor rolstoelgebruikersHistorische staking Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs in Duitsland.

OPSTAND TEGEN JARENLANGE UITBUITING DOOR WERKGEVERS EN OPDRACHTGEVERS.


Chauffeurs van de Poolse transportbedrijven Lukmaz, Agmaz en Imperia - allen van dezelfde bedrijfsleider - zijn sinds 7 april op een parking in Gräfenhausen aan de A5 bij Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) in staking omdat ze al meer dan een maand geen loon meer ontvingen. Frank Moreels, voorzitter BTB: “Het is historisch dat uitgebuite chauffeurs uit Oost-Europa voor meer dan een week het werk neer leggen, omdat ze de jarenlange uitbuiting grondig beu zijn. Zij hebben de steun van ETF en al hun aangesloten transportvakbonden.”


Intimidatie door een privémilitie

Op een gegeven moment liep de situatie danig uit de hand toen de bedrijfsleider trachtte de stakende chauffeurs met een privémilitie te intimideren. In pantservoertuigen en in volle gevechtsuitrusting was het hun taak om de vrachtwagenchauffeurs te intimideren en, indien nodig, geweld te gebruiken om de vrachtwagens mee te nemen. Gelukkig was de politie aanwezig  en slaagden zij erin het conflict te beslechten waarbij negentien mensen werden aangehouden, onder wie de eigenaar van het Poolse transportbedrijf.


Opdrachtgevers moeten hun verantwoordelijkheid nemen!


De chauffeurs van de verschillende Poolse bedrijven reden in opdracht van grote bedrijven zoals Ikea, Volkswagen, DHL, LKW Walter, Sennder en CH Robinson. ETF roept de grote economische spelers die gebruik maken van malafide en criminele transportbedrijven op om geen zaken meer te doen met de eigenaar van deze Poolse transportbedrijven. Frank Moreels: “De economische spelers hebben de sleutel in handen om deze uitbuiting en sociale dumping te stoppen. In hun ‘race-to-the bottom’ van steeds goedkoper transport zijn uitbuiting en criminele activiteiten de enige manier om aan deze veel te lage prijs te voldoen. Dat moet dringend stoppen.”


Safe rates voor de Europese transportsector


Alleen als de opdrachtgevers een fatsoenlijke prijs betalen voor wegtransport kan de sociale dumping in het wegtransport stoppen. Daarom moeten deze economische opdrachtgevers dringend betere tarieven betalen. Zolang zij hun verantwoordelijkheid blijven ontlopen door de tarieven te blijven drukken, zullen enkel criminele transportbedrijven die chauffeurs uitbuiten en alle regels aan hun laars lappen de opdrachten kunnen blijven uitvoeren. Het is hoog tijd dat in Europa het geweer van schouder veranderd wordt.


Maryem en Bijou houden van hun job
als bagageafhandelaar op de luchthaven!

Zij willen geen speciale behandeling!

Wist je dat één bagagist op één dag soms tot 30.000 kilogram bagage versleept? Zij zijn van geen kleintje vervaardigd.

Dat bewijzen ook deze twee straffe madammen …


PS: Op 8 mei is het de Dag van de Bagagist. We zetten deze harde werkers dan in de bloemetjes!

Europese prioriteiten voor het
welzijn van onze havenarbeiders

Eind maart kwamen Europese havenvakbonden in Valencia bijeen om te vergaderen over belangrijke onderwerpen voor havenarbeiders.


Er werd gediscussieerd over het nut van een Europese sociale dialoog waarin sociale partners meer ruimte krijgen om te onderhandelen over verbeteringen op de werkvloer. Besloten werd om op de langere termijn te kiezen voor onderhandelingen tussen sociale partners zonder inmenging van Europa, in de hoop betere resultaten te behalen.
Deze beslissing moet echter nog worden goedgekeurd door alle sociale partners voordat er gesproken kan worden van behaalde resultaten.

 

Verder werd er vanuit de Belgische, Spaanse en Italiaanse vakbonden een panelgesprek georgansieerd over de poolsystemen die deze landen gebruiken om de tewerkstelling te regelen in de betreffende lidstaten. Het was interessant om te leren dat landen met een poolsysteem meer efficiëntie kunnen garanderen op de terminals en meer sociale bescherming kunnen bieden aan hun leden dan landen zonder een dergelijk systeem.

Ook werd er gesproken over de kuiperij in België en Nederland, een beroep in onze havens waar nog veel ruimte is, om binnen Europa, verbetering te proberen afdwingen op de schepen die niet altijd correct onderhouden worden door de eigenaars. Hier werd het resultaat bekomen dat de aanwezige vakbonden kuipers uit de verschillende landen contact zullen laten houden met elkaar betreffende nieuwe tools, werkomgevingen en ergonomische oplossingen om de job dragelijker te maken naar de toekomst toe.

Als BTB hechten we groot belang aan internationaal syndicalisme, waarbij we als goed georganiseerde vakbond onze best practices kunnen delen met andere vakbonden om zo tot een verbeterde werkomgeving te komen.

JONGE HAVENARBEIDERS
KLAARSTOMEN VOOR
EUROPEES SYNDICALISME
EN POLITIEK

GEPENSIONEERDE EN JONGE HAVENARBEIDERS STEKEN HUN HANDEN UIT DE MOUWEN

Sinds de oprichting van onze jongerenwerking in 2017 investeert de vakgroep Haven in de vorming en samenhang van jonge havenarbeiders om hen voor te bereiden op syndicale hindernissen en politieke handelingen die impact kunnen hebben op hun job. Om te garanderen dat er na de huidige generatie geëngageerde jongeren een nieuwe groep jonge havenarbeiders klaarstaat om de fakkel over te nemen, besloten we om enkele geïnteresseerde jongeren een theoretische vorming te geven over de Belgische en Europese politiek en hoe deze een impact hebben op het dagelijks leven van arbeiders. Gesterkt met deze kennis kunnen we als BTB deze groep later inzetten binnen de Europese en Internationale transportfederaties om te kunnen deelnemen aan globale syndicale acties en debatten.

Naar vaste traditie kon er, na het uitbreken van de COVID-crisis, eindelijk terug fysiek op een veilige manier geholpen worden in woonzorgcentrum De Mick in Brasschaat. Dit centrum werd ooit opgericht door BTB om havenarbeiders met longtuberculose te verzorgen tijdens revalidatie. Een samenwerking tussen onze bestendig afgevaardigden, seniorenwerking en jongerenwerking resulteerde in bijna 20 paar helpende handen om diverse klussen en opfrissingswerken in het centrum uit te voeren. Terrassen werden schoongemaakt, paden werden vrijgemaakt van bladeren, onkruid werd verwijderd, parkeerplaatsen werden opnieuw gemarkeerd en er werden zestig omheiningspalen geplaatst rond een weide om het domein zomerklaar te maken. Na de werkzaamheden werd de inzet beloond met een gezellig drankje en de belofte om snel weer terug te komen om te helpen. Als vakgroep waren we trots om te zien dat onze leden, over de generaties heen, opnieuw bewijzen dat solidariteit bij BTB geen loze term is.

PERMANENT STELSEL VAN ECONOMISCHE
WERKLOOSHEID INGEVOERD VOOR DE BINNENVAART

PERMANENT STELSEL VAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID INGEVOERD
VOOR DE BINNENVAART

Sinds de coronapandemie hebben onze schippers en matrozen in de binnenscheepvaart flinke klappen gekregen. Verplichte sluitingen, beperkingen allerhande en bedrijven die hun bedrijfsmodel onder druk zagen komen, duwden de sector en meer bepaald onze collega’s van de passagiersvaart bijna tot op de rand van de afgrond. Gelukkig brachten de coronasteun van de overheid en de inspanningen van alle sociale partners  in het sociaal fonds voor de Rijn en binnenscheepvaart soelaas. Hierdoor zijn er geen onnodige faillissementen gevallen en konden we de koopkracht voor onze mensen op peil houden. En hoewel de vrachten terug stijgen en de passagiers met mondjesmaat de weg terug vinden naar de sector, zijn we lang nog niet op peil van voor de corona. Opnieuw sloegen de sociale partners de handen in elkaar en op ons voorstel werd de tijdelijke regeling van coronawerkloosheid omgezet in een permanent systeem bij economische werkloosheid. Het principiële akkoord werd daartoe gesloten en nu is het wachten op de technische uitwerking met de RVA.

 

Om de bedrijven en hun werknemers te beschermen tegen de wispelturigheden van het weer, zal er economische werkloosheid kunnen aangevraagd worden vanaf het weer het niet meer toelaat om te varen. We denken daarbij niet alleen maar aan storm, vrieskoude of hevige regen. Daarnaast zal het ook kunnen dat economische werkloosheid kan aangevraagd worden op momenten dat de waterstand het niet meer toelaat om te kunnen varen. Vooral de waterstanden in de stedelijke binnenwateren kunnen nogal eens fluctueren, dit naargelang periodes van aanhoudende droogte of naargelang het water stroomopwaarts wordt gebruikt om de grote vaarwegen op peil te houden. Daarbovenop werd door de sociale partners in de binnenvaart afgesproken dat het bestaande systeem van aanvullende werkloosheid zal worden verlengd. Via het sociaal fonds voor de Rijn- & binnenscheepvaart zal een aanvullende dagvergoeding worden voorzien voor al wie door tijdelijke werkloosheid wordt getroffen. Het betreft een dagvergoeding voor matrozen van 13 euro, 18 euro voor stuurlieden en 21 euro voor schippers. Deze bedragen zullen aan de index worden aangepast. Uiteraard geldt deze nieuwe regeling alleen maar voor de bedrijven die onder het paritair comité van binnenscheepvaart vallen.


Verdere toelichting kan bekomen worden bij Raf Burm, Afdeling Binnenvaart BTB-ABVV, raf.burm@btb-abvv.be

BTB in actie

7 april 2023


Paaslekker ...


Klein maar fijn nieuws:

de paashaas kwam op bezoek bij Renewi!

17 april 2023


Op bezoek bij stakende chauffeurs in Duitsland


Op maandag 17 april was BTB ABVV opnieuw aanwezig in Darmstadt om de stakende chauffeurs een hart onder de riem te steken. Samen met Europarlementariërs Vera Tax en Agnes Jongerius, Edwin Atema van RTDD en Ekin Öztürk van ETF - European Transport Workers' Federation hebben we gezien dat de Georgische en Oezbeekse chauffeurs na 17 dagen nog steeds vastberaden zijn in hun strijd tegen hun Poolse werkgevers, die al maandenlang hun loon niet hebben betaald. Op een parkeerplaats, met een geïmproviseerd kantoortje op pallets, verzamelen ze zorgvuldig alle informatie over de achterstallige loonbedragen waar ze recht op hebben. En hun strijd werpt vruchten af, beetje bij beetje komen de werkgevers over de brug met geld. Elke betaling van achterstallig loon die binnenkomt, is een overwinning voor deze strijdlustige kameraden.

 

Het is hartverwarmend om te zien hoeveel solidariteit er is, zowel onderling tussen de chauffeurs als vanuit de lokale gemeenschap van Darmstadt. Er zijn massale donaties van water, frisdrank en voedsel om de chauffeurs te ondersteunen. Samen met hen blijven we vechten voor werknemersrechten en ons standpunt tegen sociale dumping.
#WeAreBTB #stopsocialedumping.

15 april 2023


Grote lenteschoonmaak


BTB Youth Movement ging op zaterdag 15 april klussen en helpen in zorgcentrum De Mick in Brasschaat samen met enkele leden van onze seniorenwerking. Een traditie die we als vakbond met volle overtuiging blijven eerbiedigen.